Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Cập nhật: 24/04/2019 08:57

Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​