Tin tức - sự kiện

Quyết định về việc Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)

Cập nhật: 19/03/2020 12:00

Quyết định về việc Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)

(Toàn văn Quyết định trong file đính kèm)

Các tin đã đăng