Tin tức - sự kiện

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 31/12/2019 01:43

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành  chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Toàn văn quyết định trong file đính kèm: