CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 26/06/2018 10:32

Thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại quận Dương Kinh

         Ngày 25/06/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định sô 98/QĐ-TTTP về việc thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại quận Dương Kinh để di chuyển các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh hải quân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

         Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên, do ông Vũ Văn Thùy - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra là UBND quận Dương Kinh và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn