Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN 08/12/2019

Cập nhật: 02/12/2019 02:36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN 08/12/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
02/12/2019
Sáng
7:30 Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ Chi bộ Nghiệp vụ 1 Hội trường cơ quan

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại KCN Nam Đình Vũ      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Chuẩn bị hs, thông báo DN và các TV tổ liên quan đi ks

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị hồ sơ để ks, cùng đi khảo sát

Cả ngày
7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 202/QĐ-TTTP   Phường Đằng Lâm, quận Hải An; Xã An Đồng, huyện An Dương  

Phòng nghiệp vụ 1:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

8:00 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 246/QĐ-TTTP ngày 01/11/2019 làm việc tại các xã huyện Vĩnh Bảo (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 6/12/2019)   UBND các xã huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

Phòng nghiệp vụ 3: Từ thứ Hai đến thứ Sáu

13:30 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện kiểm tra hiện trạng tại Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) Đ/C Bùi Hùng Thiện -Phó Chánh TTra. Cùng dự làm việc: Đ/c Vũ Văn Thùy -Trưởng phòng NV3; Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cùng tham dự

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBND thành phố liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bàng Dự án Worldbank Chủ tịch UBNDTP Trụ sở UBND thành phố  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ Cty Kim Long, cùng dự; Liên hệ quận Hải An lấy hồ sơ liên quan đến việc giải quyết tồn tại 33 hộ dân đủ đk giao đất tại khu ĐỒng Giáp

14:00 PCTr Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

16:30 Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra thành phố; Thành phần: Lãnh đạo cơ quan, BCH Đảng ủy cơ quan, Trưởng phó các phòng Nghiệp vụ, VP, Chủ tịch Công đoàn, BT Đoàn thanh niên Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến Hội trường cơ quan

 

THỨ BA
03/12/2019
Cả ngày
7:00 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 174/QĐ-TTTP làm việc tại UBND huyện Cát Hải (Từ ngày 03/12/2019 - 04/12/2019)   Trụ sở UBND huyện Cát Hải  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712 ( Xe đi 02 ngày, Thứ Ba và Thứ Tư)

Phòng Phòng chống tham nhũng:

7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 202/QĐ-TTTP   Phường Đằng Lâm, quận Hải An; Xã An Đồng, huyện An Dương  

Phòng nghiệp vụ 1:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

8:00 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 246/QĐ-TTTP ngày 01/11/2019 làm việc tại các xã huyện Vĩnh Bảo (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 6/12/2019)   UBND huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Chiều
15:30 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện, Trưởng phòng NV5 Lê Văn Sở, tiếp nguyên đơn ông Phạm Bá Khôi, phường Thành Tô, quận Hải An   Văn phòng Cơ quan  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

P.CTT Bùi Hùng Thiện:

THỨ TƯ
04/12/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp lãnh đạo, quản lý    

 

Cả ngày
8:00 Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn quận   Hội trường Trung tâm Chính trị quận Hông Bàng  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

8:00 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 246/QĐ-TTTP ngày 01/11/2019 làm việc tại các xã huyện Vĩnh Bảo   Các xã UBND huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

14:30 Thanh tra thành phố họp cùng UBND quận Lê Chân, Sở Xây dựng V/v cấp GCNQSDĐ tai số 5/57 NGuyễn Đức Cảnh, Phường An Biên- Lê Chân Đc Bùi Hùng Thiện- Phó CTT Phòng họp Thanh tra thành phố  

TP Tô Xuân Hiến:

Phòng nghiệp vụ 2:

THỨ NĂM
05/12/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp lãnh đạo, quản lý      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Chiều
15:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp, nghe Tổ công tác số 2, Đoàn KTr LNTP 2345 báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp TTTP  

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: TB cho các TV dự

TP Vũ Văn Thùy: chỉ đạo tổng hợp nội dung ktra

THỨ SÁU
06/12/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp lãnh đạo, quản lý (Thi)- Hoãn, chuyển sang buổi chiều    

 

8:00 Hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn quận   Quận Lê Chân  

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu:

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng tuyển dụng công chức PCTTT Nguyễn Xuân Bình Trung tâm Hội nghị TP  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Hoàn thiện dự thảo báo cáo và phân công Thành viên BGS; cùng dự họp

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Cả ngày
8:00 Đoàn liên ngành 05 dự án   Cảng Đình Vũ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

Chiều
14:00 Họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình Trụ sở UBND thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp lãnh đạo, quản lý (Thi)    

 

15:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại Sở Xây dựng về giải quyết kiến nghị của Công ty Kim Long   Sở Xây dựng  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

TP Lê Văn Sở: Chủ động dự họp tại Sở Xây dựng do PCTTr trùng lịch thi

THỨ BẢY
07/12/2019
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735