Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN 10/11/2019

Cập nhật: 04/11/2019 02:33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN 10/11/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
04/11/2019
Sáng
7:30 Cơ quan tổ chức chào cờ đầu tháng 11/2019   Trụ sở cơ quan

 

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham dự buổi đối thoại và công khai chứng cứ tại Toà án nhân dân thành phố vụ khiếu kiện của ông/bà: Phan Văn Thăng, Nguyễn Thị Dích, quận Hải An   Toà án nhân dân thành phố  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc, cùng dự; Thông báo cho các TV Tổ công tác cùng tham dự

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc, cùng dự

Cả ngày
8:00 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 202/QĐ-TTTP ngày 20/9/2019   Chi cục thế huyện An Dương  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Phòng nghiệp vụ 1: Từ ngày 04/11 đến ngày 07/11

Chiều
14:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện thông qua DT báo cáo kết quả xác minh nôi dung đơn KN của CĐ Cty CPCUTB HB PCTT Bùi Hùng Thiện Sở KH và ĐT  

P.TP Vũ Văn Khải: Chuẩn bị DT báo cáo, hồ sơ vụ việc (phô tô DT báo cáo cho các TV dự họp, thu hồi sau cuộc họp); thông báo các TV Đoàn xác minh cùng dự, chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại cuộc họp

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

THỨ BA
05/11/2019
Cả ngày
7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 194/QĐ-TTTP   UBND xã Lưu Kiếm, xã An Sơn huyện Thủy Nguyên  

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A- 0712

Phòng nghiệp vụ 3:

10:00 Phó Chánh thanh tra Bùi Hùng Thiện học lớp lãnh đạo   Số 33 Nguyễn Đức cảnh

 

14:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự buổi làm việc của PCT thành phố tại huyện Vĩnh Bảo PCT Lê Khắc Nam UBND huyện Vĩnh Bảo  

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396

Văn phòng: bố trí xe

Phòng nghiệp vụ 4: cử cán bộ cùng dự họp

Sáng
8:00 CTTr tiếp xúc cử tri kỳ họp 11 HĐND thành phố   Trụ sở phường Cát bi quận Hải an  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

Chiều
14:00 CTTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện nghe PNV5: (1) Báo cáo rà soát các nội dung Công văn 4939 của Bộ TNMT về nội dung vướng mắc trong công tác cống GCN quyền sử dụng đất tại quận Hải An; (2) Báo cáo kết quả thanh tra tại huyện Tiên Lãng   Phòng họp cơ quan  

TP Lê Văn Sở: Chỉ đạo tổng hợp tài liệu và các nội dung để báo cáo

THỨ SÁU
08/11/2019
Cả ngày
15:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp BNC Thành ủy   Ban Nội chính TU

 

THỨ BẢY
09/11/2019
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712