Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/05/2019 ĐẾN 12/05/2019

Cập nhật: 06/05/2019 02:13
Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
06/05/2019
Sáng
8:00 Giao ban cơ quan Thanh tra thành phố. Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan

 

Chiều
14:00 CTTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện đối thoại giải quyết khiếu nại vụ việc của 47 hộ dân huyện An Dương Chánh Thanh tra Hội trường cơ quan  

P.TP Hồ Thị Nga: Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thư ký cuộc họp

THỨ BA
07/05/2019
Sáng
8:00 Phó Chánh Thanh tra Phạm Nguyệt Ánh tham gia đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tại Sở GD ĐT    

 

8:00 Hội nghị trực tuyến của Thanh tra Chính phủ thực hiện Kế hoạch 363   Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp UBNDTP nghe bc vụ 15 Nguyễn Công Trứ LĐ UBNDTP UBND TP  

TP Tô Xuân Hiến: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp khảo sát tình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở KHĐT cùng Đoàn ĐB QH TP (hoãn)   Sở KHĐT  

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: nghiên cứu, tham gia ý kiến DT Luật

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với nguyên đơn PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp TTTP  

Phòng nghiệp vụ 2: Lãnh đạo PNV2 chủ trì cuộc họp, lưu ý việc cung cấp thông tin, chứng cứ theo quy định

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị

THỨ TƯ
08/05/2019
Sáng
8:00 Lãnh đạo tham gia đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tại BHXH thành phố   BHXH thành phố

 

8:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Phó Chánh thanh tra TP làm việc với TTPT quỹ đất huyện Cát Hải Đ/c Bùi Hùng Thiện-Phó Chánh thanh tra UBND huyện Cát Hải

 

Chiều
15:00 Chánh Thanh tra dự công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại TAND thành phố.   Toà án nhân dân thành phố  

Văn phòng: Chuẩn bị hoa, PCVP Hiếu cùng dự

THỨ NĂM
09/05/2019
Sáng
8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự làm việc với TT Hoà giải, Toà án nhân dân thành phố về vụ ông Đồng Xuân Thuỷ   Toà án nhân dân thành phố  

TP Vũ Văn Thùy: chuẩn bị, cùng dự

THỨ SÁU
10/05/2019
Cả ngày
8:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh tiếp dân định kỳ   Thanh tra thành phố  

Văn phòng: chuẩn bị

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham gia giám sát việc chấm thi CVC tại Sở Nội vụ   Sở Nội vụ  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Cùng tham gia GS