Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/05/2019 ĐẾN 19/05/2019

Cập nhật: 13/05/2019 02:15
Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
13/05/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp khảo sát tình thi hành Luật Đầu tư công tại Sở KHĐT cùng Đoàn ĐB QH TP   Sở KH&ĐT

 

Chiều
9:00 Chánh Thanh tra, PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh tiếp công dân định kỳ    

 

14:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)   Đoàn ĐBQH

 

THỨ BA
14/05/2019
Sáng
8:00 Phó Chánh Thanh tra - Bùi Hùng Thiện giám sát chấm thi tại Sở Nội vụ   Sở Nội vụ

 

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường về Dự án nhà ở số 15 Nguyễn Công Trứ Sở TNMT Sở TNMT  

TP Tô Xuân Hiến: Cùng dự

14:30 Chánh Thanh tra họp UBND thành phố về 95 hộ đầm Tân Hoa, Thủy Nguyên và vụ việc Bà Nguyễn Thị Hồng Tự Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố

 

THỨ TƯ
15/05/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra, các PCTT làm việc với Tổ giúp việc theo QĐ 60 (nội bộ TTTP)   Phòng họp cơ quan  

P.CVP Nguyễn Thành Trung: Căn cứ chỉ đạo của TTTP tại HNTT 7/5 rà soát danh sách vụ việc, đề xuất hướng xử lý, KH cụ thể làm việc với các địa phương của TCT, TGV

THỨ NĂM
16/05/2019
Sáng
8:30 Chánh TTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện đối thoại với nguyên đơn vụ 47 hộ dân tại huyện An Dương khiếu nại hành chính Chánh Thanh tra Hội trường cơ quan TTTP  

P.TP Hồ Thị Nga: Chuẩn bị tài liệu đối thoại, ghi biên bản

THỨ SÁU
17/05/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra tiếp công dân định kỳ   Phòng họp cơ quan  

Nguyễn Thị Thu: gửi GM công dân Đinh Văn Giáp (Thủy Nguyên)

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện triển khai QĐ số 78 thanh tra quản lý, sử dụng đất tại huyện Tiên Lãng PCTT Bùi Hùng Thiện UBND huyện Tiên Lãng  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Thực hiện

8:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp BCH Thành Hội Luật gia   Hội Luật gia Thành phố( 104 Nguyễn Đức Cảnh)  

Văn phòng: bố trí xe

10:00 Chánh Thanh tra làm việc với LS Trần Vô Sự, trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vô Sự   Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 1: chuẩn bị GM và nội dung làm việc

Chiều
14:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh và Phòng NV1 đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 vụ Ông Tường, Hiến   Phòng họp cơ quan  

Văn phòng: chuẩn bị phòng họp

Phòng nghiệp vụ 1: chuẩn bị nội dung