Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15/04/2019 ĐẾN 21/04/2019

Cập nhật: 15/04/2019 02:08
Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
15/04/2019
Sáng
8:00 Chánh thanh tra trực nghỉ lễ 10-3    

 

Cả ngày
8:00 Nghỉ lễ 10-3    

 

8:00 Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thành Trung - PCVP; Đ/c Nguyễn Duy Tùng - Chuyên viên Văn phòng trực nghỉ lễ 10-3    

 

Chiều
14:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - PCTTra trực nghỉ lễ 10-3    

 

THỨ BA
16/04/2019
Sáng
8:00 Giao ban cơ quan   Phòng họp cơ quan

 

9:30 Chánh Thanh tra, PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Đoàn TTLN tại Vườn Quốc gia Cát Bà Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

Nguyễn Tuấn Hùng: Liên hệ, mời LĐ Vườn QG Cát Bà, LĐ TT du lịch thuộc Vườn QG; Thành viên ĐTTLN dự họp; Chuẩn bị các tài liệu liên quan

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại Sở Tài chính về việc thanh tra XD nông thôn mới (Hoãn) PCTT Bùi Hùng Thiện Trụ sở Sở Tài chính  

Phòng nghiệp vụ 3: Cùng dự, chuẩn bị các nội dung làm việc

14:00 Chánh Thanh tra làm việc với Phòng Nghiệp vụ 2 về Kế hoạch khảo sát các tổ chức đơn vị hoạt động điện lực ngoài tập đoàn điện lực VN trên địa bàn thành phố   Phòng họp cơ quan

 

THỨ TƯ
17/04/2019
Sáng
8:00 CTTr, Phó CTTr Bùi Hùng Thiện họp nghe Đoàn KTLN báo cáo kết quả kiểm tra Chợ đầu mối rau quả Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

Vũ Thị Sen: Đôn đốc các cơ quan, cá nhân đc Trưởng Đoàn giao nhiệm vụ gửi BC chính thức; Cty PN gửi báo cáo, số liệu bổ sung; tổng hợp nội dung của Đoàn Ktra; Tập hợp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của Đoàn Ktra

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị, báo cáo các nội dung tổng hợp

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự Sơ kết Quý 1 UBKTTU   Quận ủy Đồ Sơn

 

14:00 (Dự kiến) Chánh Thanh tra, Phó Chánh TTr Bùi Hùng Thiện dự họp b/c CT UBNDTP về kết quả thanh tra tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (HOÃN) Chủ tịch UBNDTP Uỷ ban nhân dân thành phố  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ các TH hợp thức hoá; Dự họp cùng

THỨ NĂM
18/04/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại Sở Tài chính về việc thanh tra XD nông thôn mới PCTT Bùi Hùng Thiện Trụ sở Sở Tài chính  

Phòng nghiệp vụ 3: Cùng dự, chuẩn bị các nội dung làm việc

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự đối thoại tại Toà án nhân dân thành phố (vụ việc ông Đồng Xuân Thuỷ, Hồng Bàng) Toà án nhân dân thành phố Toà án nhân dân thành phố  

TP Vũ Văn Thùy: Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; cùng dự

Cả ngày
9:30 Chánh Thanh tra dự Sơ kết Q1 cụm IV TTCP và chia tay đc Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên   Hưng Yên

 

THỨ SÁU
19/04/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp với Đoàn công tác theo QĐ 449 đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018   Phòng họp cơ quan

 

10:00 Chánh Thanh tra, PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với Đoàn thanh tra XD nông thôn mới   Phòng họp cơ quan  

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị, báo cáo

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra tiếp công dân định kỳ    

 

14:00 Họp Tổ công tác theo QĐ 499 đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Phòng họp cơ quan TTTP

 

15:00 CTTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện đối thoại nguyên đơn khiếu nại (bà Hoàng Thị Khay, huyện Tiên Lãng) Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị

THỨ BẢY
20/04/2019
Chiều
14:45 Chánh Thanh tra dự lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019   Cung VH LĐ HNVT