Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN 22/12/2019

Cập nhật: 16/12/2019 02:37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN 22/12/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
16/12/2019
Cả ngày
7:00 Đoàn Thanh tra theo Quyết định 199/QĐ-TTTP   UBND huyện Cát Hải  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với CTy Sao Đỏ về nội dung kiểm tra KCN Nam Đình Vũ   Trụ sở Công ty  

TP Vũ Văn Thùy: Thông báo lịch cho các TV Tổ cùng dự họp, chuẩn bị các nội dung bc và lv với DN

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

THỨ BẢY
21/12/2019
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712