Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN 24/11/2019

Cập nhật: 18/11/2019 02:34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN 24/11/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
18/11/2019
Cả ngày
7:30 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 202/QĐ-TTTP ngày 20/9/2019 ( Từ 18/11 đến 22/11/2019)   Thị trấn An Dương, xã Thiên Hương, phường Hùng Vương  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

8:00 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 246/QĐ-TTTP ngày 11/11/2019 thanh tra chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Vĩnh Bảo (từ thứ Hai đến thứ Sáu)   UBND huyện Vĩnh Bảo, UBND các xã huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A- 0712

Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp BTV về báo cáo kết quả của Đoàn Kiểm tra số 1579 Bí thư TU Trụ sở Thành uỷ  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

9:00 Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Chánh Thanh tra Hội trường tầng 2  

P.CVP Phạm Duy Hưng: Công tác chuẩn bị

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Tổ Công tác giúp việc PCT UBND TP tham gia tố tụng vụ việc của bà Nguyễn Thị Dích và ông Phan Văn Thăng, quận Hải An PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp cơ quan  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự họp

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự họp

THỨ BA
19/11/2019
Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp Lãnh đạo quản lý cấp Sở   TT GDTX  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

Chiều
8:00 Họp chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm HĐND Hải an Chánh Thanh tra Trụ sở quận Hải an  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

13:30 Làm việc với UBND huyện Tiên Lãng Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện UBND huyện Tiên Lãng  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

THỨ TƯ
20/11/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại KCN Nam Đình Vũ      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp Lãnh đạo quản lý cấp Sở      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

Chiều
13:30 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện làm việc tại Thanh tra Chính phủ (hoãn)   Thanh tra Chính phủ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

17:00 Giải Cầu lông Cơ quan Thanh tra kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Thanh tra BCH Công đoàn Sân cầu lông cơ quan

 

THỨ NĂM
21/11/2019
Sáng
8:00 PCCTr Phạm Thị Nguyệt Ánh họp tại Huyện ủy Vính Bảo Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 192-KH/TU . Đ/c Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính TU - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Huyện ủy Vĩnh Bảo  

P.TP Phan Xuân Thắng: Cùng dự.

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

8:30 PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp triển khai nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND. PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng Đoàn kiểm tra Phòng họp cơ quan  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện học lớp Lãnh đạo quản lý cấp Sở    

 

14:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự kỷ niệm ngành tại Lê Chân   UBND quận Lê Chân  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Phòng nghiệp vụ 2: cùng dự

Văn phòng: bố trí xe

Chiều
13:30 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện làm việc tại Thanh tra Chính phủ   Thanh tra Chính phủ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

14:00 PCCTr Phạm Nguyệt Ánh họp Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 192-KH/TU tại Quận Ủy Dương Kinh . Đ/c Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính TU - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Quận ủy Dương Kinh  

P.TP Phan Xuân Thắng: Cùng dự.

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

17:00 Giải Cầu lông Cơ quan Thanh tra kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Thanh tra BCH Công đoàn Sân cầu lông cơ quan

 

THỨ SÁU
22/11/2019
Cả ngày
7:00 Đoàn Thanh tra Quyết định 174/QĐ-TTTP ngày 05/9/2019   UBND huyện Cát Hải  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện đi thực tế tại Quảng Ninh theo lớp lãnh đạo, quản lý    

 

8:30 PCTT Phạm Nguyệt Anh họp đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 cụ ông Đặng Quang Vinh, Ngô Quyền   Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 1: chuẩn bị nội dung

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Tổ công tác số 2, Đoàn kiểm tra 05 Dự án (hoãn)    

 

14:30 Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2020; Thành phần: Lãnh đạo cơ quan, các đồng chí Trưởng phòng, CVP, PCVP Đoàn Xuân Hiếu Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

16:00 (dự kiến) PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Đoàn thanh tra diện rộng    

 

16:00 (dự kiến) PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Đoàn thanh tra diện rộng