Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

Cập nhật: 19/08/2019 02:26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ NĂM
22/08/2019
Cả ngày
7:00 Thăm Đ/c Tô Xuân Hồ- Nguyên Chánh Thanh tra thành phố ( Bố Đ/c Tô Xuân Hiến- Trưởng phòng NV2) tại Bệnh viên Bạch Mai   Bệnh viện Bạch Mai- 78 Đường Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội  

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A-0712

7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-TTTP ngày 08/5/2019   Chi Cục thuế huyện Tiên Lãng  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Xe cá nhân

7:30 Thanh tra tại đơn vị theo Quyết định 130/QĐ-TTTP   Chi Cục thuế huyện Cát Hải  

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp BTV TU về thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác 1334 LĐ Thành uỷ Trụ sở Thành uỷ

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp UBND TP về giải quyết khiếu nại của ông Lê Đức Trọng, huyện Cát Hải Chủ tịch UBNDTP Trụ sở UBND thành phố

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Đoàn KTr 1894 về kiểm tra 04 Dự án (HOÃN) PCT Nguyễn Đình Chuyến Trụ sở UBND thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

TP Vũ Văn Thùy: Khẩn trương DT Đề cương báo cáo của Đoàn KTra; Đề cương yêu cầu các Chủ đầu tư báo cáo Đoàn KTra; Xây dựng DT Kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác số 3

Vũ Thị Sen: Thông báo cho các TV Đoàn KTra 1894 cùng dự họp

Chánh VP: Bố trí xe

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Nghiên cứu các tài liệu PCTTr đã gửi, giúp đ/c Thuỳ thực hiện nhiệm vụ

THỨ SÁU
23/08/2019
Cả ngày
8:00 Thanh tra theo Quyết định số 126/TTTP-QĐ ngày 11/6/2019   Quận Dương Kinh  

Phòng nghiệp vụ 1:

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A-0712

Sáng
8:30 PCTT PTN Ánh cùng Phòng NV4 họp công bố dự thảo KLTT Đoàn thanh tra 04 doanh nghiêp TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi PCTT PTN Ánh Phòng họp cơ quan TTTP  

Phòng nghiệp vụ 4: Chuẩn bị tài liệu, cùng dự

Phòng nghiệp vụ 4: Mời Tổ giám sát đoàn thanh tra tham dự

Chiều
14:00 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Kết quả Hội nghị trương ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị 35-CT/TW của BCT; Thông tri số 36-TT/TU của BTV TU; Hướng dẫn và Kế hoạch của BTV ĐU Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; Đồng chí Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy cơ quan Hội trưởng tầng 2 cơ quan  

Đoàn Phương Trung: Chuẩn bị âm thanh tại hội trường

Nguyễn Thị Kim Hạnh: Chuẩn bị Hội trường

Nguyễn Văn Sứng: Chuẩn bị khánh tiết

THỨ BẢY
24/08/2019
Cả ngày
7:00 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A-0735