Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/04/2019 ĐẾN 28/04/2019

Cập nhật: 22/04/2019 02:00
Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
22/04/2019
Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra tham dự chương trình làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Sáng
9:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại UBND huyện Kiến Thuỵ về một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ đạo của UBNDTP tại VB 5584   UBND huyện Kiến Thuỵ

 

15:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện làm việc với TTQU Hồng Bàng   Quận ủy Hồng Bàng  

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị hồ sơ: Các QĐ phê duyệt QH của TP và của quận HB; cùng dự làm việc

THỨ BA
23/04/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Nguyệt Ánh họp với Đoàn công tác theo QĐ 449 đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018   Phòng họp cơ quan

 

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc thế (do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì)   Trung tâm HNTP

 

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại Văn phòng Điều phối thực hiện CTMTQG XDNTM PCTT Bùi Hùng Thiện Văn phòng Điều phối thực hiện CTMTQG XDNTM  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra tham gia chương trình giám sát của Ban Đô thị tại Sở GTVT    

 

14:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại Chi Cục Phát triển nông thôn PCTT Bùi Hùng Thiện Chi Cục Phát triển nông thôn  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

THỨ TƯ
24/04/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Trịnh Xuân Sang tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng   UBND thành phố

 

8:00 Chánh Thanh tra làm việc với Phòng Nghiệp vụ 2 về Kế hoạch khảo sát các tổ chức đơn vị hoạt động điện lực ngoài tập đoàn điện lực VN trên địa bàn thành phố   Phòng họp cơ quan

 

10:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBND TP về giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Lạp, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ LĐ UBNDTP UBND TP  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc

Cả ngày
9:30 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Nguyệt Ánh làm việc với Thanh tra quận Ngô Quyền về thực hiện KH 170 (chuyển sang 14h ngày 25/4 theo đề nghị của TTNQ) Chánh Thanh tra Trực tuyến tại phòng họp Cơ quan  

P.CVP Nguyễn Thành Trung: phối hợp với phòng Nghiệp vụ 1 chuẩn bị nội dung trước với Thanh tra quận (tương tự Đồ Sơn)

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng thi nâng ngạnh lên CVC LĐ UBNDTP TT Hội nghị

 

14:00 Chánh Thanh tra dự họp với Hội đồng thẩm định công tác CCHC năm 2018 của thành phố với các đơn vị (HOÃN)   Sở Nội vụ

 

14:00 Phó Chánh thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính UBND thành phố Trụ sở UBND thành phố  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: chuẩn bị hồ sơ tài liệu dự họp Văn phòng bố trí xe

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Hội đồng xử lý việc giao đất cho công dân làm nhà ở tại khui dân cư Quán Nam   UBND quận Lê Chân

 

THỨ NĂM
25/04/2019
Cả ngày
7:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham gia GS thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính năm 2018   Trung tâm GDTX Hải Phòng  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: và các đ/c được cử đi giám sát

Sáng
8:00 Chánh Thanh tra làm việc với Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân thành phố về Quy chế Tiếp công dân    

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Nguyệt Ánh làm việc với Thanh tra quận Ngô Quyền về thực hiện KH 363 và KH 170   Phòng họp cơ quan (trực tuyến)

 

THỨ SÁU
26/04/2019
Sáng
8:00 Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Chánh thanh tra TP dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo 2018 và kỹ năng Tiếp công dân tại quận Dương Kinh   UBND quận Dương Kinh  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: và các đ/c được cử đi giám sát

Văn phòng: Bố trí xe

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham gia GS thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên chính năm 2018   Trung tâm GDTX Hải Phòng  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: và các đ/c được cử đi giám sát

Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra tham gia buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch UBND TP Trụ sở TCD TP

 

Chiều
14:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới Đc Nguyễn Xuân Bình - PCTTT UBND thành phố UBND thành phố