Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/07/2019 ĐẾN 28/07/2019

Cập nhật: 21/01/2019 02:24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/07/2019 ĐẾN 28/07/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ BA
23/07/2019
Sáng
8:30 UBND huyện Cát Hải: Họp kiểm điểm sau KL thanh tra tại đảo Cát Ông   UBND huyện Cát Hải  

Phòng nghiệp vụ 3: Cử LĐ Phòng dự họp

Văn phòng: Bố trí xe

Phòng nghiệp vụ 3: Cử LĐ dự họp

Chiều
14:00 UBND thành phố Tiếp công dân định kỳ Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện Trụ sở tiếp công dân thành phố; số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng  

Nguyễn Thị Thu: Liên hệ Ban TCD thành phố để lấy tài liệu, bc lại PCTTr trong ngày 22/7/2019

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

16:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp b/c Chủ tịch UBNDTP về kết quả thanh tra tại quận Hải An   Trụ sở UBND thành phố  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự báo cáo

Cả ngày
15:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp nội dung kiến nghị của công dân quận Ngô Quyền PCT Nguyễn Đình Chuyến Trụ sở UBND thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ NĂM
25/07/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham dự phiên toà hành chính xét xử vụ án khiếu kiện hành chính (nguyên đơn là các ông, bà: Lê Văn Lành, Bùi Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Nguề, Trần Thị The tại huyện Tiên Lãng   Toà án nhân dân thành phố  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Chuẩn bị hồ sơ, cùng tham dự

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam   Cung văn hoá HN Việt Tiệp

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBND thành phố về xử lý giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu dân cư Quán Nam PCT Nguyễn Đình Chuyến UBND thành phố  

TP Tô Xuân Hiến: cùng dự

10:00 Từ ngày 25/7/2019-26/7/2019: PCTT Bùi Hùng Thiện và một số cán bộ theo QĐ số 158 của CTTr đi công tác tại Nghệ An. Xuất phát 10 giờ 00.      

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: Chuẩn bị các điều kiện, TB cho các thành viên đi Đoàn 2

Văn phòng: Chuẩn bị xe