Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

Cập nhật: 26/08/2019 02:27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
26/08/2019
Cả ngày
7:30 Thông qua Dự Thảo báo cáo xác minh theo nội dung khiếu nại của ông Phạm Hữu Suốt,   UBND huyện Tiên Lãng  

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A-0712

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Chiều
14:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Phó Chánh thanh tra TP dự họp nghe Sở Tài chính báo cáo việc thu hồi Toà nhà Cát Bi Plaza   Trụ sở UBND TP  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

15:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Tổ giúp việc theo QĐ số 60 của Chánh Thanh tra TP PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp cơ quan TTTP  

Nguyễn Thị Thu: TB cho các thành viên Tổ giúp việc

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: Chuẩn bị tài liệu: DT Kế hoạch của Tổ công tác; Danh sách các vụ việc, sao gửi cho các TV Tổ giúp việc

THỨ BA
27/08/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Đoàn TTLN Vườn QG CB PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng Họp cơ quan  

Nguyễn Tuấn Hùng: Dự thảo GM họp

8:00 PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh họp tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

Nguyễn Thị Thu: Liên hệ Ban Tiếp công dân thành phố lấy tài liệu

9:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp với các ngành: CATP, VKS, TANDTP, Ban NCTU về kết quả thanh tra tại Vườn QGCB PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng Họp cơ quan  

Nguyễn Tuấn Hùng: Dự thảo GM họp

Chiều
13:30 Phòng Nghiệp vụ 5 làm việc tại Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng theo quyết định số 78/QĐ-TTTP   Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

14:00 PCTT Bùi Hùng Thiện tham gia xét xử tại Tòa án vụ việc ông Nguyễn Công Hợi Lãnh đạo UBND TP Tòa án nhân dân thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

P.TP Phan Xuân Thắng: tham gia

14:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Phó Chánh thanh tra Tp dự họp Hội đồng kiểm tra sát hạch Đ/c Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Trụ sở UBND TP  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Cả ngày
14:00 Công bố quyết định số 221/QĐ-SNV ngày 09/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Phòng họp cơ quan Thanh tra TP

 

THỨ TƯ
28/08/2019
Cả ngày
7:00 Phòng Nghiệp vụ 6 làm việc tại Chi cục Thuế Cát Hải theo quyết định số 130/QĐ-TTTP   Chi cục Thuế huyện Cát Hải  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

THỨ NĂM
29/08/2019
Sáng
8:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự họp phiên thường kỳ tháng 8/2019   Trung tâm hội nghị TP  

Văn phòng: bố trí xe

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
14:00 Lãnh đạo Thanh tra thành phố dự Tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch UBND TP Ban Tiếp công dân thành phố

 

14:00 Hội nghị toàn cơ quan Lãnh đạo cơ quan Hội trường tầng 2 cơ quan  

Đoàn Phương Trung: Chuẩn bị âm thanh, loa, mic

Nguyễn Thị Kim Hạnh: Chuẩn bị Hội trường

THỨ SÁU
30/08/2019
Sáng
8:00 Đoàn xác minh giải quyết đơn theo Quyết định 166/QĐ-TTTP ngày 12/7/2019   UBND huyện Tiên Lãng  

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A- 0712

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức không qua thi tuyển PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND thành phố  

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A-00396

Chiều
13:30 PCTT- Bùi Hùng Thiện họp Hội đồng kiểm tra sát hạn   Trung tâm Hội nghị thành phố (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng)

 

THỨ BẢY
31/08/2019
Sáng
7:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh và PCTT Bùi Hùng Thiện dự hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW   Trung tâm hội nghị TP  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

Văn phòng: bố trí xe