Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/05/2019 ĐẾN 02/06/2019

Cập nhật: 27/05/2019 02:17
Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
27/05/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự hợp UBNDTP b/c PCT UBNDTP việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu vụ việc khiếu kiện tại TAND cấp cao tại Hà Nội (vụ việc của ông/bà Khắc, Lá tại Bàng La, quận Đồ Sơn) LĐ UBNDTP Uỷ ban nhân dân thành phố

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra tham gia chưong trình giám sát tại Công ty Cấp nước   54 Đinh Tiên Hoàng

 

THỨ BA
28/05/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố   Ban Tiếp công dân thành phố

 

10:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại Công ty CP Thành Tô      

P.TP Đoàn Văn Tạo: cùng dự

TP Lê Văn Sở: cùng dự

Chiều
15:00 Chánh Thanh tra Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan      

P.CVP Nguyễn Thành Trung: mời công dân Đồng Xuân Giáp

15:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBNDTP về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Thành Tô LĐ UBNDTP Trụ sở UBND TP  

TP Lê Văn Sở: chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

16:00 Chánh Thanh tra tham dự công bố Quyết định của TTCP   UBND thành phố

 

THỨ TƯ
29/05/2019
Sáng
8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại UBND quận Đồ Sơn liên quan việc giải quyết khiếu kiện hành chính của 04 hộ dân phường Bàng La PCTT Bùi Hùng Thiện UBND quận Đồ Sơn  

P.TP Vũ Văn Khải: chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

Nguyễn Tuấn Hùng: chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

9:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBNDTP về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Thành Tô LĐ UBNDTP UBND thành phố  

TP Lê Văn Sở: Dự thay PCTTr

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Tổ công tác 1334 của Thành uỷ   Văn phòng Thành uỷ

 

14:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự họp Tổ công tác theo Quyết định số 1334-QĐ/TU   VP Thành uỷ

 

THỨ NĂM
30/05/2019
Sáng
8:00 Phó CTT Bùi Hùng Thiện dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 Sở Y tế Sở Y tế  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Báo cáo viên pháp luật tại hội nghị Văn phòng bố trí xe

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp UBNDTP nghe báo cáo việc sử dụng đất Công ty Thành Tô LĐ UBNDTP UBND thành phố  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

8:00 Họp đoàn thống nhất dự thảo báo cáo kết quả thanh tra theo QĐ 38/TTTP-QĐ về thanh tra Dự án nhà ở Anh Dũng III và Dự án nhà ở Nam sông Lạch Tray PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Phòng họp cơ quan  

TP Vũ Ngọc Minh: chuẩn bị

TP Vũ Ngọc Minh:

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng thi nâng ngạch CV lên CCV năm 2018 tại UBND TP (HOÃN) PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND thành phố  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: cùng dự

14:00 Chánh Thanh tra họp phiên thường kỳ UBND thành phố tháng 5   TTHNTP

 

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBND TP báo cáo kết quả rà soát, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tham gia tố tụng tại TAND Cấp cao (vụ: Khắc, Lá, Tuyến, Sy) (HOÃN) LĐ UBNDTP UBND thành phố  

Nguyễn Tuấn Hùng: Chuẩn bị chứng cứ, căn cứ pháp lý

P.TP Vũ Văn Khải: Chuẩn bị chứng cứ, căn cứ pháp lý

14:00 Đồng chí Phạm Nguyệt Ánh, Phó Chánh Thanh tra làm việc với Tổ xác minh của TTCP về việc tiếp công dân và giải quyết đơn của 95 hộ Tân Dương   Phòng họp cơ quan  

Nguyễn Thị Thu: lấy số liệu từ Ban TCD thành phố và phối hợp đc Minh - PNV1 chuẩn bị báo cáo

THỨ SÁU
31/05/2019
Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện và Tổ công tác theo QĐ số 890 ngày 12/4/2019 tham dự phiên toà khiếu kiện hành chính tại Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (vụ việc của ông Lương Hữu Khắc và Bùi Văn Lá tại Bàng La, quận Đồ Sơn) (HOÃN)   Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

P.TP Vũ Văn Khải: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc, cùng dự

Nguyễn Tuấn Hùng: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc, cùng dự

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự họp thống nhất điểm CCHC 2018 Đồng chí Nguyễn Xuân Bình PCTTT TTHNTP

 

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với nguyên đơn khiếu nại: Ông Nguyễn Đức Khoát PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp TTTP  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

16:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng thi nâng ngạch CV lên CCV năm 2018 tại UBND TP PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND TP  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Cùng dự