Tin tức - sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN 03/11/2019

Cập nhật: 28/10/2019 02:32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN 03/11/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
28/10/2019
Cả ngày
7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 202/QĐ-TTTP ngày 20/9/2019   Chi cục thuế huyện An Dương  

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396

Phòng nghiệp vụ 1:

8:00 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 194/QĐ-TTTP ngày 12/9/2019   UBND các xã huyện Thủy Nguyên  

Phòng nghiệp vụ 3:

Nguyễn Văn Chinh: Lái xe 16A- 0712

Sáng
9:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ   Hội trường Sở Nội vụ  

Văn phòng: bố trí xe

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

Chánh VP: chuẩn bị báo cáo, hồ sơ kiểm tra; Cùng dự họp

Chiều
14:00 CTTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện nghe PNV5 báo cáo kết quả thanh tra Sở Y tế Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị nội dung; các báo cáo giải trình của các đơn vị thuộc Sở Y tế

THỨ BA
29/10/2019
Sáng
8:00 CTTr dự HNTU lần thứ 22   Văn phòng TU  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện-TĐ KTra 2345 làm việc với Chủ đầu tư KCN PCTT Bùi Hùng Thiện Khu CN Đình Vũ và trụ sở Chủ đầu tư  

TP Vũ Văn Thùy: TB cho các TV Tổ 2 cùng dự; Đề nghị Chủ đầu tư mang theo các tài liệu phục vụ thị sát: Các biên bản bàn giao mốc giới, Bản đồ trích lục địa chính 1/500; BĐ quy hoạch tổng thể 1/500...

Đoàn Phương Trung: Lía xe 15A- 00396

Cả ngày
8:00 Đoàn TTLN theo quyết định số 237/QĐ-TTTP (tổ 1) làm việc tại Sở Y tế   Sở Y tế  

Phòng nghiệp vụ 4:

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 1534-QĐ/TU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy   Ban Tổ chức Thành ủy  

Chánh VP: dự cùng, tự túc phương tiện

14:00 PCTT Bùi Hùng Thiện cùng Tổ giúp việc làm việc về vụ việc tồn đọng kéo dài tại quận Lê Chân (tiếp công dân) PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp TTTP  

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: Chuẩn bị hồ sơ các vụ việc, ghi biên bản họp

14:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự tiếp dân thường kỳ cùng CT UBND thành phố Chủ tịch UBND TP Trụ sở Ban TCD thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 15A-0735

THỨ SÁU
01/11/2019
Cả ngày
5:00 (Dự kiến) PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với Tổ công tác tiếp dân tại Ban TCD TƯ tại HN PCTT Bùi Hùng Thiện Ban TCD TƯ tại HN  

Chánh VP: Bố trí xe

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396

P.CVP Phạm Duy Hưng: Chuẩn bị báo cáo

Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia PCTTT Nguyễn Xuân Bình Trung tâm HN thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

8:00 CTTr họp thẩm định dự án trình HĐND Tp   UBND quận Hải an  

Nguyễn Văn Thắng: Lái xe 16A- 0735

8:00 8h-10h30 Họp giao ban Lãnh đạo cơ quan với các đ/c Trưởng phòng; 10h30-11h30 Họp BCH Đảng ủy cơ quan. Chánh thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham gia cuộc họp đối thoại và công khai chứng cứ vụ ông Chu Khắc Khá, quận Lê Chân   Toà án nhân dân thành phố  

TP Tô Xuân Hiến: Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, cùng tham dự

Nguyễn Tuấn Hùng: Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, cùng tham dự

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

Chiều
8:00 CTTr họp HĐTĐKT Tp   UBND Tp

 

THỨ BẢY
02/11/2019
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Lái xe 15A- 00396