Tin tức - sự kiện

Lịch công tác tháng 1 - 2019

Cập nhật: 01/01/2019 07:47

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN 31/01/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ BA
01/01/2019
Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra trực cơ quan      

Văn phòng: bố trí cán bộ trực : Nguyễn Thành Trung

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ TƯ
02/01/2019
Sáng
7:00 Chào cờ, sinh hoạt chính trị toàn cơ quan Chánh Thanh tra Hội trường cơ quan

 

8:00 Chánh Thanh tra kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban đô thị HĐND thành phố Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - UVTV Chủ nhiệm UBKT Thành ủy HĐND thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp tại Sở Giao thông vận tải giải quyết tồn tại đối với 47 hộ dân trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị      

Phòng nghiệp vụ 4: cùng dự

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

16:30 Chánh Thanh tra dự công bố công tác cán bộ của Bộ đội Biên phòng thành phố   Bộ đội Biên phòng thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ NĂM
03/01/2019
Cả ngày
8:30 Triển khai Quyết định thanh tra Trách nhiệm thủ trưởng Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh thanh tra UBND huyện An Dương

 

Sáng
9:30 Chánh Thanh tra dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 UBND TP Trung tâm Hội nghị TP  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Chiều
16:00 Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện nghe Phòng Nghiệp vụ 5 báo cáo tiến độ thanh tra tại Sở Y tế. Chánh Thanh tra Phòng họp  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị nội dung bc

THỨ SÁU
04/01/2019
Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự công bố QĐ thanh tra về thuế, BHXH, BHYT, BHTN PCTT Bùi Hùng Thiện Cơ quan TTTP  

Phòng nghiệp vụ 2: chuẩn bị

8:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Hội nông dân thành phố.   Hội Nông dân thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

9:00 Chánh Thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ làm việc với Thanh tra tỉnh Nam Định   Phòng họp cơ quan  

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: Chuẩn bị nội dung giới thiệu về phần mềm QLKT TT Doanh nghiệp; các Phòng Nghiệp vụ trao đổi về kinh nghiệm thực hiện thanh tra kinh tế, xã hội

Chiều
14:30 Triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại UBND huyện An Dương Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh thanh tra UBND huyện An Dương  

Văn phòng: Lái xe 16A- -0712

THỨ BẢY
05/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, cống bố quy hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2019 (Hoãn) Chủ tịch UBND TP Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp tại Văn phòng Thành ủy Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy    

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

THỨ HAI
07/01/2019
Sáng
8:00 Giao ban cơ quan Thanh tra thành phố. Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan

 

Chiều
14:45 Chánh Thanh tra họp UBND thành phố vụ việc bà Nguyễn Thị Hiển Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ BA
08/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy,HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 công bố quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và phát động thi đua năm 2019 Chủ tịch UBND TP Trung tâm Hội nghị TP  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự HN tổng kết công tác TTr Xây dựng TTr Sở Xây dựng Sở Xây dựng  

Phòng nghiệp vụ 3: LĐ Phòng NV3 cùng dự

THỨ TƯ
09/01/2019
Sáng
8:00 CTTr, PCTTr BH Thiện đối thoại với nguyên đơn KN: Ông Thuỷ CTTr Cơ quan TTTP  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

8:00 Chánh Thanh tra họp Hội đồng TĐKT thành phố   UBND thành phố  

Văn phòng: lái xe15A - 00396

Chiều
14:00 CTTr, PCTTr BH Thiện đối thoại nguyên đơn KN: Ông Khá Chánh thanh tra Phòng họp cơ quan

 

THỨ NĂM
10/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra, PCTTr BH Thiện làm việc với Sở Xây dựng về vụ việc bà Nguyễn Minh Phương CTTr Cơ quan TTTP  

Phòng nghiệp vụ 3: phối hợp Văn phòng chuẩn bị

8:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận   Văn phòng Thành uỷ  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBND TP Trung tâm Hội nghị TP  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện thông qua dự thảo KLTTr tại huyện Kiến Thuỵ PCTT Bùi Hùng Thiện huyện Kiến Thuỵ  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị

Văn phòng: Lái xe 16A- -0712

THỨ SÁU
11/01/2019
Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của UBMTTQ   Trung tâm Hội nghị TP

 

Chiều
17:00 Chánh Thanh tra họp TTTU   Trụ sở Thành ủy

 

THỨ HAI
14/01/2019
Sáng
10:00 Phó Bí thư ĐU, PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018 Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các Cơ quan  

Văn phòng: Lái xe 16A- 0735

THỨ BA
15/01/2019
Sáng
7:30 Chánh Thanh tra dự Tổng kết ngành Nội vụ   Viettel  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự HN tổng kết tại LĐLĐ TP LĐLĐ TP LĐLĐ TP

 

8:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2018   Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

 

THỨ TƯ
16/01/2019
Sáng
8:00 Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra PTN Ánh họp với Công an thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, Ban Nội chính Thành uỷ về vụ việc xã Hồng Thái, huyện An Dương (PNV4 chuẩn bị tài liệu, cùng dự họp) Chánh thanh tra Phòng họp TTTP

 

Chiều
14:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Văn phòng: lái xe 16A - 0712

THỨ NĂM
17/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố   Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

8:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019   Hội trường Sở Tư pháp  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

8:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị tại thành phố Hải Phòng   UBND quận Dương Kinh  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra họp Thành ủy   Văn phòng Thành ủy  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

Chiều
14:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, triển khai KH năm 2019 của BCH Bộ đội Biên phòng   Trụ sở BCH Bộ đội Biên phòng  

Văn phòng: Lái xe 16A- 0712

14:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị tại thành phố Hải Phòng   UBND quận Hải An  

Văn phòng: lái xe 16A - 0735

16:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện họp UBND thành phố về công tác chuẩn bị việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính. Nguyên đơn: ông Nguyễn Công Hợi PCT Nguyễn Văn Thành UBND thành phố  

P.TP Phan Xuân Thắng: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nghiên cứu nội dung vụ việc và tham gia ý kiến, bc PCT tại buổi họp (PCTTr sẽ dự họp bc PCT nếu kịp giờ)

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

THỨ SÁU
18/01/2019
Sáng
8:00 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị tại thành phố Hải Phòng   Trung tâm Hội nghị thành phố

 

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị tổng kết công tác ngành tổ chức Đảng năm 2018 Đc Bí thư TU Văn phòng Thành ủy  

Văn phòng: Lái xe 15A- 00396

8:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án hành chính. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Công Hợi   Toà án nhân dân thành phố HP  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

P.TP Phan Xuân Thắng: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cùng dự

Chiều
14:00 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Văn phòng: lái xe 16A - 0735

14:00 Chánh Thanh tra tiếp công dân định kỳ    

 

15:00 Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra PTN Ánh họp đối thoại với ông Nguyễn Văn Đông xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo (PNV4 chuẩn bị tài liệu, cùng dự họp) Chánh thanh tra Phòng họp TTTP

 

THỨ HAI
21/01/2019
Sáng
8:30 Chánh Thanh tra, đồng chí Vũ Văn Thùy Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 tham gia chương trình thăm, chúc Tết của đồng chí Bí thư Thành ủy tại gia đình đồng chí Phan Xuân Thắng      

Văn phòng: Lái xe15A- -00396

9:30 Giao ban cơ quan    

 

THỨ BA
22/01/2019
Sáng
8:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự họp Công đoàn viên chức thành phố   Đài PTTH (02 Nguyễn Bình)  

Văn phòng: Lái xe16A - 0712

Văn phòng: bố trí xe

Chiều
15:30 Chánh Thanh tra dự hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố năm 2018   Bộ Chỉ huy QS thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ TƯ
23/01/2019
Sáng
8:00 Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Phó Chánh Thanh tra họp Ủy ban nhân dân thành phố về Dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng tại phường Đằng Hải, quận Hải An Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

Chiều
14:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018   Văn phòng Thành ủy

 

14:00 Chánh Thanh tra, đồng chí Bùi Hùng Thiện, Phó Chánh Thanh tra làm việc tại TTCP      

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ NĂM
24/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của UBKT Thành ủy      

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

Chiều
13:30 PCTT Bùi Hùng Thiện làm việc tại Ban Tiếp công dân Trung ương   Ban Tiếp công dân Trung ương  

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: cùng dự

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

THỨ SÁU
25/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra, PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự Kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng ủy Khối CCQ   Nhà hát thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

14:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018   Văn phòng Thành ủy  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

THỨ BẢY
26/01/2019
Sáng
9:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự HN tiếp xúc cán bộ công đoàn thành phố   Cty TNHH MTV Du lịch và DV Công đoàn (12 Hồ Sen, Lê Chân)

 

THỨ HAI
28/01/2019
Sáng
9:00 Chánh Thanh tra, đồng chí Bùi Hùng Thiện, Phó Chánh Thanh tra đối thoại với bà Tăng Thị Huyền   Phòng họp cơ quan

 

Chiều
14:00 Phó Chánh TTr Bùi Hùng Thiện họp Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp Cơ quan TTTP

 

15:00 Chánh Thanh tra dự Họp phiên thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố tháng 01 năm 2019 Chủ tịch UBND TP Trung tâm Hội nghị TP  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ BA
29/01/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách tại quận Hồng Bàng   UBND phường Trại Chuối  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

10:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác Hội năm 2019   Hội Nông dân thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

THỨ TƯ
30/01/2019
Sáng
8:00 Công bố dự thảo Kết luận thanh tra GPMB đường 10 An Lão Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh thanh tra UBND huyện An Lão  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

8:30 Chánh Thanh tra, PCTTr Bùi Hùng Thiện dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đ/c Nguyễn Đức Cảnh   Đường 208, xã An Đồng, An Dương  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

Chiều
14:00 Dự thảo Kết luận thanh tra sân golf Sakura An lão Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh thanh tra UBND huyện An lão  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712