Tin tức - sự kiện

Lịch công tác tháng 12 - 2018

Cập nhật: 01/12/2018 08:00

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/12/2018 ĐẾN 31/12/2018

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
03/12/2018
Sáng
7:00 Chào cờ, sinh hoạt chính trị toàn cơ quan   Hội trường cơ quan

 

7:45 Toàn bộ Đảng viên các Chi bộ học Nghị quyết do Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan TP Trường Chính trị Tô Hiệu

 

8:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp Tổ đôn đóc chống thất thu thuế TP PCT TT UBND TP UBND thành phố  

P.TP Dương Văn Biên: Cùng dự ; VP chuẩn bị xe

THỨ BA
04/12/2018
Sáng
7:30 Chánh Thanh tra kiểm tra công tác thi đua tại Sở Tư pháp   Sở Tư pháp  

Văn phòng: Lái xe 15A- -00396

9:30 Chánh Thanh tra kiểm tra công tác thi đua tại Viện Kiểm sát Nhân dân   Viện Kiểm sát Nhân dân  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Chiều
14:00 Khối Nội chính kiểm tra công tác thi đua tại cơ quan TTTP   Phong hop co quan

 

15:00 PCTT Bùi Hùng Thiện làm việc với ông Đồng Xuân Thủy, nguyên đơn KN PCTT Bùi Hùng Thiện Hoi truong co quan  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị nội dung làm việc

THỨ TƯ
05/12/2018
Sáng
7:00 Chánh Thanh tra tham gia đoàn Hội đồng nhân dân thành phố viếng Đài Liệt sỹ      

Văn phòng: Lái xe 15A- -00396

8:00 Đồng chí Bùi Hùng Thiện- Phó Chánh Thanh tra thành phố dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo 2018 tại quận Hồng Bàng PCTT Bùi Hùng Thiện UBND quận Hồng Bàng  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Báo cáo viên tại Hội nghị. Văn phòng chuẩn bị xe

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra dự Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ NĂM
06/12/2018
Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra dự Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV   Trung tâm Hội nghị  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Chiều
9:00 triển khai QĐ xác minh KN lần 2 ông Nguyễn Văn Đông- Nhân Hòa Vĩnh Bảo PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh UBND huyện Vĩnh Bảo  

Phòng nghiệp vụ 4: chuẩn bị; VP bố trí xe

THỨ SÁU
07/12/2018
Cả ngày
6:30 PCTT Bùi Hùng Thiện Thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra đảo Cát Ông, huyện Cát Hải PCTT Bùi Hùng Thiện Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải  

Phòng nghiệp vụ 3: chuẩn bị

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

8:00 Chánh Thanh tra dự Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Văn phòng: Lái xe - 0735

THỨ HAI
10/12/2018
Sáng
10:20 PCTT Bùi Hùng Thiện họp UBKT LĐLĐ TP LĐLĐ TP LĐLĐ TP

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ UBND TP Ủy ban nhân dân thành phố  

Văn phòng: và Phòng Nghiệp vụ 6 cùng dự

14:30 PCTT Bùi Hùng Thiện nghe Đoàn Thanh tra theo QĐ số 254/QĐ-TTTP báo cáo tiến độ thanh tra nông thôn mới tại huyện Tiên Lãng PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

THỨ BA
11/12/2018
Chiều
13:30 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Nguyệt Ánh và các đơn vị theo nhiệm vụ được giao tại CV 923/TTTP-VP ngày 3/12/2018 làm việc với Tổ khảo sát của TTCP tại cơ quan Chánh Thanh tra Phòng họp CQ

 

14:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh họp tổ công tác chống thất thu ngân sách tại UBND TP UBND TP 18 Hoàng Diệu

 

THỨ TƯ
12/12/2018
Sáng
7:30 PCTT Bùi Hùng Thiện dự khai mạc kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên Sở Nội vụ (Hội đồng thi thăng hạng lên CV) Sở Nội vụ

 

THỨ NĂM
13/12/2018
Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự Hội nghị giao ban UBKT LĐLĐ thành phố LĐLĐ thành phố LĐLĐ thành phố

 

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBNDTP báo cáo: (1) Kết quả thanh tra tại đảo Cát Ông; (2) Kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Đức Trọng LĐ UBNDTP UBND thành phố

 

14:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tại UBND huyện An Dương UBND huyện An Dương Hội trường khối đoàn thể huyện An Dương  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền tập huấn Luật Tố cáo tại huyện An Dương. Văn phòng bố trí xe

15:00 dự thảo kết luận thanh tra công tác bồi thường GPMB tại huyện An Dương PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh trụ sở UBND huyện  

Phòng nghiệp vụ 4: chuẩn bị TL, NV5 giám sát. VP bố trí xe

THỨ SÁU
14/12/2018
Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiên Công bố Quyết định thanh tra số 254/QĐ-TTTP tại huyện An Lão PCTT Bùi Hùng Thiện Ủy ban nhân dân huyện An Lão  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Cùng dự

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

8:00 Chánh Thanh tra họp Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố      

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu: cùng dự

8:30 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh triển khai thanh tra thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Chi cục thuế huyện Thủy nguyên  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

Phòng nghiệp vụ 1: chuẩn bị, NV5 giám sát. VP bố trí xe

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 Đồng chí Bí thư Thành ủy Trung tâm Hội nghị Thành phố  

Văn phòng: lái xe 15A - 00396

15:00 PCTT Bùi Hùng Thiện làm việc với nguyên đơn tố cáo PCTT Bùi Hùng Thiện Cơ quan TTTP  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị

15:00 Chánh Thanh tra làm việc với UBND huyện An Lão về thực hiện kết luận thanh tra (hoãn) Chánh Thanh tra UBND huyện An Lão  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: phối hợp với NV6: chuẩn bị tài liệu, nội dung làm việc

THỨ HAI
17/12/2018
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Kỳ họp 8 HĐND quận Hồng Bàng   Trung tâm CTHC quận  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

10:30 Chánh Thanh tra dự Lễ kết nạp đảng Đc Đỗ Thu Mai   Hội trường cơ quan

 

Chiều
14:00 Giao ban cơ quan   Phòng họp cơ quan

 

14:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp tổ đôn đốc thuế PCT Nguyễn Xuân Bình UBND thành phố  

P.TP Dương Văn Biên: cùng dự. Vp chuẩn bị xe

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ BA
18/12/2018
Sáng
8:30 PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp BCH thành hội Luật gia   Thành hội. số 104 Nguyễn Đức Cảnh  

Văn phòng: chuẩn bị xe

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố   UBND thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

16:00 Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chuẩn bị nội dung kiểm điểm, đánh giá năm 2018 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng họp cơ quan  

Tô Xuân Hiến: chủ trì cùng đc Cao Huy Hiếu, Nguyễn Thành Trung chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm, chương trình làm việc, các mẫu phiếu, biên bản v.v...

THỨ TƯ
19/12/2018
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết tồn tại đối với 47 hộ dân trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị (hoãn) Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố

 

10:00 Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan mở rộng đánh giá phục vụ kiểm điểm năm 2018 Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng họp cơ quan  

P.TP Cao Huy Hiếu: chuẩn bị phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đối với các Chi bộ, Bí thư các Chi bộ, và tập thể BCH Đảng bộ; phiếu tín nhiệm các dc UVBTV

P.CVP Nguyễn Thành Trung: chuẩn bị phiếu tín nhiệm các đc lãnh đạo

Cả ngày
14:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo 2018 Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - UVTV Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phòng họp cơ quan

 

THỨ NĂM
20/12/2018
Sáng
8:00 Các chi bộ tổ chức họp kiểm điểm đang viên cuối năm 2018    

 

Chiều
14:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng họp cơ quan

 

17:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan   Hội trường cơ quan

 

THỨ SÁU
21/12/2018
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự gặp mặt nhân ngày 22/12   Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp  

Văn phòng: Lái xe 15A- -00396

Cả ngày
8:00 PCTT - Phạm Thị Nguyệt Ánh tiếp công dân định kỳ   Cơ quan Thanh tra thành phố

 

Chiều
13:30 Chánh thanh tra, PCTT Phạm Nguyệt Ánh họp với Trung tâm hòa giải TATP vụ kiện Công ty Hoa Xuân   Tòa án nhân dân thành phố  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Phòng Phòng chống tham nhũng: chuẩn bị hồ sơ và cùng dự họp. VP chuẩn bị xe

14:00 PCTT Bùi Hùng Thiện triển khai quyết định kiểm tra tại Ban Tiếp công dân thành phố (HOÃN) PCTT Bùi Hùng Thiện Ban Tiếp công dân TP  

Nguyễn Thị Thu: chuẩn bị các điều kiện, biên bản làm việc

THỨ HAI
24/12/2018
Chiều
15:30 PCTT Bùi Hùng Thiện công bố QĐ kiểm tra tại Ban Tiếp công dân thành phố PCTT Bùi Hùng Thiện Ban Tiếp công dân thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

Nguyễn Thị Thu: Chuẩn bị các điều kiện, thông báo TV đoàn dự

THỨ BA
25/12/2018
Cả ngày
7:45 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự BD cập nhật KT LĐQLí năm 2018   Trường Chính trị Tô Hiệu  

Văn phòng: chuẩn bị xe

Văn phòng: lái xe 15a - -0396

8:00 Chánh Thanh tra cùng Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ CT UBND TP UBND TP

 

16:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy đánh giá, bỏ phiếu xếp loại tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ cơ quan năm 2018; Thành phần: Các đồng chí UV BCH Đảng ủy cơ quan Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan

 

Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự HN tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 2018 CT UBNDTP Bộ Chỉ huy QSTP  

Văn phòng: Lái xe 15A- -00396

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội thảo về an toàn thông tin cho thành phố thông minh   Khách sạn Pearl River  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

Chiều
14:30 Chánh Thanh tra họp Ủy ban nhân dân thành phố nghe báo cáo, đề xuất về hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất hộ ông Đỗ Văn Tú, thực hiện Dự án cải tạo, xây dựng chung cư cũ HH3, HH4 Đồng Quốc Bình Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố  

Phòng nghiệp vụ 1: chuẩn bị Hồ sơ tham vấn do Sở Tư pháp xin ý kiến

THỨ TƯ
26/12/2018
Sáng
8:00 Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Phó Chánh Thanh tra dự giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự tại trại giam Xuân Nguyên      

Văn phòng: lái xe 16A - 0712

Cả ngày
8:00 Phó Chánh thanh tra TP Phạm Thị Nguyệt Ánh triển khai Quyết định thanh tra Đ/c Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh thanh tra Hội trường cơ quan

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp Ủy ban nhân dân thành phố nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết tồn tại đối với 47 hộ dân trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố

 

15:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố ĐUK Hội trường Sở Nội vụ  

Văn phòng: chuẩn bị xe

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

THỨ NĂM
27/12/2018
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự tại trại giam An Lão      

Văn phòng: Lái xe 15 A - 00396

9:30 PCTT Bùi Hùng Thiện làm việc với Sở Tư pháp về đơn ông Đặng văn Ngữ, Kiến Thuỵ PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 2: Đc Khải chủ trì chuẩn bị.

14:00 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 Chánh Thanh tra Trung tâm CT-HC quận Hồng Bàng  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

Văn phòng: Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, Đc Thu liên hệ với quận HB để làm tốt công tác chuẩn bị: hội trường, tít chữ, loa máy, giảng viên...

Chiều
14:00 Phòng Nghiệp vụ 3 dự giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố    

 

14:30 Đồng chí Phạm Nguyệt Ánh, Phó Chánh Thanh tra họp lấy ý kiến để báo cáo UBND TP theo chỉ đạo của CT UBND TP tại Thông báo 313/TB-UBND ngày 04/9/2018   Công an thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0735

THỨ SÁU
28/12/2018
Sáng
8:00 PCTT Bùi Hùng Thiện dự HN BCH Liên đoàn LĐTP khoá XIV PCTT Bùi Hùng Thiện Liên đoàn LĐTP

 

8:15 Đồng chí Phạm Nguyệt Ánh, Phó Chánh Thanh tra, Phòng nghiệp vụ 6 dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền   Ngân hàng Nhà nước

 

Cả ngày
8:00 Chánh thanh tra dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019   Trung tâm Hội nghị thành phố

 

THỨ BẢY
29/12/2018
Sáng
8:00 Chánh thanh tra dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019   Trung tâm Hội nghị thành phố