Tin tức - sự kiện

Lịch công tác tháng 4 - 2019

Cập nhật: 02/04/2019 07:45

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 04/04/2019 ĐẾN 04/05/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ NĂM
04/04/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp Hội nghị Thành ủy 18   Số 5 Đinh Tiên Hoàng  

Đoàn Phương Chung:

Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện nghỉ phép    

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp UBND thành phố nghe báo cáo vụ việc 95 hộ xã Tân Dương, Thủy Nguyên Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố  

Đoàn Phương Chung:

14:00 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh họp Đảng ủy Khối      

Nguyễn Văn Thắng:

16:00 Chánh Thanh tra nghe Phòng NV5 và Phòng NV2 báo cáo vụ việc bà Trần Kim Thoa Chánh thanh tra Phòng họp

 

THỨ SÁU
05/04/2019
Cả ngày
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện nghỉ phép    

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp UBND thành phố xử lý việc giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu dân cư Quán Nam      

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ HAI
08/04/2019
Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra đi công tác Trung Quốc    

 

THỨ TƯ
10/04/2019
Sáng
8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp tại UBNDTP báo cáo kết quả: (1) Thanh tra tại Đảo Cát Ông, Cát Hải; (2) Xác minh nội dung đơn KN của ông Lê Đức Trọng, Cát Hải LĐ UBNDTP Uỷ ban nhân dân thành phố  

P.TP Vũ Văn Khải: Chuẩn bị, báo cáo nội dung (2)

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị, báo cáo nội dung (1)

Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra đi công tác Trung Quốc    

 

THỨ SÁU
12/04/2019
Sáng
8:00 Tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung QH diện cán bộ quản lý (Tập thể Lãnh đạo, các đồng chí UV BCH Đảng ủy, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng) Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng họp Thanh tra thành phố

 

THỨ HAI
15/04/2019
Chiều
14:00 Chánh Thanh tra họp với Đoàn công tác theo QĐ 449 đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018   Phòng họp cơ quan