CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10/05/2022 13:40

Báo cáo kết quả đánh giá Công tác PCTN năm 2021 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, Thanh tra thành phố ban hành Văn bản số 500/TTTP-NV6 về việc báo cáo kết quả đánh giá Công tác PCTN năm 2021 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

(Gửi kèm theo biểu mẫu)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn