Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra khóa 01 năm 2020

Cập nhật: 28/08/2020 03:13

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi  dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra khóa 01 năm 2020