Tin tức - sự kiện

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham những thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trong địa bàn thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 31/03/2021 08:47

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham những thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trong địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Chi tiết trong file đính kèm)

Các tin đã đăng