CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/12/2018 16:14

Thực hiện Quyết định công bố thủ tục hành chính năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thanh tra thành phố đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban ngành:

1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng đơn vị tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

2. Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thanh tra bằng các hình thức khác như: Công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, công khai trên bảng điện tử, đóng quyển đặt tại nới tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị (Bộ thủ tục hành chính của ngành Thanh tra thành phố đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và Thanh tra thành phố).

3. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện gửi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường về Uỷ ban nhân dân các xã, phường để công khai theo quy định.

(Gửi kèm Quyết định số 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018, Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017, Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ).

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn