Tin tức - sự kiện

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K05-2020, Thanh tra viên chính K06-2020

Cập nhật: 26/05/2020 10:00

Thực hiện Công văn số 238/TCBTT-ĐT ngày 20/5/2020 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên và Nghiệp vụ Thanh tra viên chính, Thanh tra thành phố thông báo: