CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 11/11/2017 03:58

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2008

Ngày 09 tháng 11 năm 2017 Thanh tra thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 235 /QĐ - TTTP công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 0991: 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ Lục kèm theo.

Ảnh minh họa

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn