Tin tức - sự kiện

Công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thanh tra

Cập nhật: 11/02/2020 02:19

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thanh tra thành phố công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra thành phố:

(Chi tiết toàn văn trong file đính kèm)

Các tin đã đăng