Tin tức - sự kiện

Đề cương báo cáo, Hướng dẫn Bộ chỉ số PCTN năm 2019, các Phụ lục kèm theo.

Cập nhật: 02/06/2020 14:31

          Thanh tra thành phố hướng dẫn về việc báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra chính phủ.

(Đề cương báo cáo, Hướng dẫn Bộ chỉ số PCTN năm 2019, các Phụ lục kèm theo trong file đính kèm)