CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10/01/2020 03:44

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Thanh tra thành phố

Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2020, Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai tại Thanh tra thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn