CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 31/03/2021 08:47

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham những thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trong địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham những thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trong địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Chi tiết trong file đính kèm)

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn