Tin tức - sự kiện

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 05/03/2020 19:00

          Ngày 04/3/2020, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Chi tiết toàn văn Quyết định trong file đính kèm)