Tin tức - sự kiện

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện - NCOVI

Cập nhật: 04/04/2020 09:13

          Ngày 03/4/2020 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2443/UBND-KSTTHC về việc tuyên truyền , sử dụng ứng dụng  NCOVI trong  phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện  - NCOVI

(Chi tiết trong file đính kèm)