CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/06/2019 05:18

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn