Tin tức - sự kiện

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra thành phố

Cập nhật: 08/12/2020 04:00

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra thành phố