CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 16/12/2020 02:00

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

  • Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng           

1. Lãnh đạo:

- Chánh Thanh tra: Bùi Hùng Thiện

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Nguyệt Ánh

- Phó Chánh Thanh tra : Lê Lương

- Phó Chánh Thanh tra: Vũ Anh Thư

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Cao Huy Hiếu

- Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Xuân Hiếu

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Duy Hưng

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1;

-Trưởng Phòng: 

- Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Nga

- Phó Trưởng phòng: Dương Văn Biên

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2;

-Trưởng Phòng: Tô Xuân Hiến

- Phó Trưởng phòng: Đồng Văn Nam

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Khải

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3;

-Trưởng Phòng: Vũ Văn Thùy

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Ngọc Thưởng

- Phó Trưởng phòng: 

đ) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4;

-Trưởng Phòng: Đào Văn Tuyển

- Phó Trưởng phòng: Trương Thị Nhàn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn

e) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

-Trưởng Phòng: Lê Văn Sở

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Văn Tạo

g) Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng;

-Trưởng Phòng: Vũ Ngọc Minh

- Phó Trưởng phòng: Phạm Khắc Hưng

- Phó Trưởng phòng: Phan Xuân Thắng

  •  

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn