Tin tức - sự kiện

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 16/12/2020 02:00
  • Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng           

1. Lãnh đạo:

- Chánh Thanh tra: Bùi Hùng Thiện

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Nguyệt Ánh

- Phó Chánh Thanh tra : Lê Lương

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Cao Huy Hiếu

- Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Xuân Hiếu

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Duy Hưng

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1;

-Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Khanh

- Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Nga

- Phó Trưởng phòng: Dương Văn Biên

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2;

-Trưởng Phòng: Tô Xuân Hiến

- Phó Trưởng phòng: Đồng Văn Nam

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Khải

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3;

-Trưởng Phòng: Vũ Văn Thùy

- Phó Trưởng phòng: 

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Ngọc Thưởng

đ) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4;

-Trưởng Phòng: Đào Văn Tuyển

- Phó Trưởng phòng: Trương Thị Nhàn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn

e) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

-Trưởng Phòng: Lê Văn Sở

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Văn Tạo

g) Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng;

-Trưởng Phòng: Vũ Ngọc Minh

- Phó Trưởng phòng: Phạm Khắc Hưng

- Phó Trưởng phòng: Phan Xuân Thắng

  •