CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 11/11/2020 12:03

Lãnh đạo Thanh tra thành phố

 

Chánh Thanh tra

Họ và tên: Bùi Hùng Thiện

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố

Sinh ngày: 10/5/1977

Quê quán: Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0982.822.876

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra Chính phủ về hoạt động của Thanh tra thành phố và ngành Thanh tra Hải Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan; Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Thanh tra thành phố; công tác phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy; các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Thanh tra thành phố và ngành Thanh tra; các nhiệm vụ đột xuất do Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố giao; tham gia các Ban chỉ đạo, tổ công tác theo phân công của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố

 

Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt Ánh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố

Sinh ngày: 9/6/1967

Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0934.246.466

Email: phamthinguyetanh@haiphong.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Giúp đồng chí Chánh Thanh tra chỉ đạo các lĩnh vực công tác

a) Tham mưu, chỉ đạo tổng hợp toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của cơ quan, của thành phố; tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tham mưu chỉ đạo xây dựng bộ chỉ số phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

b) Công tác pháp chế;

c) Duyệt, ký các khoản chi tiêu thường xuyên, mua sắm tài sản, sửa chữa của cơ quan theo phân cấp chi qui định tại Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan;

d) Chỉ đạo hoạt động phong trào, các đoàn thể cơ quan;

g) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra được phân công; các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất tại địa phương, lĩnh vực phụ trách và khi được Chánh Thanh tra giao;

h) Ký thay Chánh Thanh tra các văn bản xử lý giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; các báo cáo tháng, quí theo lĩnh vực, địa bàn được    phân công;

i) Phụ trách các phòng:

+ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1;

+ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4;

+ Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng.

k) Công tác phối hợp với các ngành trong Khối Nội chính thành phố;

l) Theo dõi, phối hợp các sở, ban, ngành: Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố, Công Thương, Cục Thống kê, Cục Thuế, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý, Đài Phát thanh và Truyền hình, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp, Nội vụ, Tư pháp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Hải Phòng, các Trường Cao đẳng thuộc thành phố quản lý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

 m) Theo dõi các địa phương: An Dương, An Lão, Dương Kinh, Kiến An, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra. 

 

Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Lê Lương

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Sinh ngày: 

Quê quán:

Dân tộc: Kinh     

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại:

Email: 

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Giúp đồng chí Chánh Thanh tra chỉ đạo các lĩnh vực công tác

a) Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, tổng hợp công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra thành phố và ngành Thanh tra;

b) Hệ thống quản lý chất lượng;

c)Tham mưu, chỉ đạo tổng hợp toàn ngành về công tác thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, tham gia chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra hàng năm;

d) Phụ trách các phòng:

+ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2;

+ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3;

+ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

e) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra được phân công; các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất tại địa phương, lĩnh vực phụ trách và khi được Chánh Thanh tra giao;

g) Ký thay Chánh Thanh tra các văn bản xử lý giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; các báo cáo tháng, quý theo lĩnh vực, địa bàn được    phân công;

h) Theo dõi, phối hợp các sở, ban, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố, Cục Thi hành án dân sự, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp thành phố, Du lịch, Kho bạc Nhà nước thành phố, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị Tô Hiệu, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Y tế;

i) Theo dõi các địa phương: Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Đồ Sơn, Hồng Bàng, Hải An, Kiến Thụy, Lê Chân, Tiên Lãng;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

 

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn