CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/11/2021 12:03

Lãnh đạo Thanh tra thành phố

 

Chánh Thanh tra

Họ và tên: Bùi Hùng Thiện

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố

Sinh ngày: 10/5/1977

Quê quán: Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0982.822.876

Email: 

 

Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt Ánh

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thành phố

Sinh ngày: 09/6/1967

Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0934.246.466

Email: phamthinguyetanh@haiphong.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Lê Lương

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Sinh ngày: 23/12/1964

Quê quán: Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh     

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại: 0912 421 515

Email: 

 

Phó Chánh Thanh tra

Họ và tên: Vũ Anh Thư

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Sinh ngày: 02/3/1974

Quê quán: Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh     

Địa chỉ cơ quan: Số 51 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại:

Email: 0912 235 933

 

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn