CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/02/2018 04:00

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền

1. Lãnh đạo:

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Hải Bình.

Số điện thoại: 0966918888

 

- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Thị Nguyệt Ánh

Số điện thoại: 0934246466

 

- Phó Chánh Thanh tra : Bùi Hùng Thiện

Số điện thoại: 0982822876

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng

- Chánh Văn phòng:

Số điện thoại:

Email:

 

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Trung

Số điện thoại: 0989089306

 

- Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Xuân Hiếu

Số điện thoại: 0913579385

 

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1;

-Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Khanh

Số điện thoại: 0904341429

 

- Phó Trưởng phòng: Dương Văn Biên

Số điện thoại: 0396649711

 

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2;

-Trưởng Phòng: Tô Xuân Hiến

Số điện thoại: 0904136696

 

- Phó Trưởng phòng: Trương Thị Nhàn

Số điện thoại: 0989387814

 

- Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Khải

Số điện thoại: 0914486698

 

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3;

-Trưởng Phòng: Vũ Văn Thùy

Số điện thoại: 0902115656

 

- Phó Trưởng phòng: Dương Công Định

Số điện thoại: 0936692445

 

- Phó Trưởng phòng: Phan Xuân Thắng

Số điện thoại: 0904402625

 

đ) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4;

-Trưởng Phòng: Đào Văn Tuyển

Số điện thoại: 0982708595

 

- Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Nga

Số điện thoại: 0989207030

 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn

Số điện thoại: 0902142886

 

e) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

-Trưởng Phòng: Lê Văn Sở

Số điện thoại: 0912124188

 

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Ngọc Thưởng

Số điện thoại: 0989205879

 

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Văn Tạo

Số điện thoại:

 

g) Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng;

-Trưởng Phòng: Vũ Ngọc Minh

Số điện thoại: 0913306324

 

- Phó Trưởng phòng: Phạm Khắc Hưng

Số điện thoại: 0916240967

 

- Phó Trưởng phòng: Cao Huy Hiếu

Số điện thoại: 0912923758

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn