CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thanh tra thành phố Hải Phòng đứng trong top 4 đơn vị đứng đầu khối sở, ngành trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính

Từ năm 2019 đến nay, Thanh tra thành phố Hải Phòng luôn đứng trong top 4 đơn vị đứng đầu khối sở, ngành trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC), được UBND thành phố tặng bằng khen

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn