CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 01/08/2021 10:21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02/08/2021 ĐẾN 08/08/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02/08/2021 ĐẾN 08/08/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
02/08/2021
Sáng
7:40 Chánh Thanh tra, , Phó Chánh Thanh tra Lê lương dự họp tại UBND thành phố      

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Cùng dự

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Cả ngày
8:00 Làm việc tại UBND huyện An Lão      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Chiều
14:00 Chánh thanh tra dự họp Ban Pháp chế - HĐND TP Trưởng Ban PC Trụ sở HĐND thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ BA
03/08/2021
Sáng
8:00 CTT, PCTT Lê Lương thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra 04 Dự án BT trên địa bàn thành phố CTT Bùi Hùng Thiện Hội trường cơ quan

 

Cả ngày
8:00 Làm việc tại UBND huyện An Dương      

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

8:00 Làm việc tại UBND huyện An Lão      

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
13:30 Làm việc với 04 công dân xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo Trưởng phòng Nghiệp vụ 2: Tô Xuân Hiến Phòng Họp cơ quan Thanh tra thành phố  

Tô Anh Tuấn: chuẩn bị biên bản làm việc

14:00 Chánh Thanh tra dự họp xây dựng Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI (từ 14 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2021)   Văn phòng Thành ủy

 

14:30 Họp Đoàn thanh tra quỹ nhà theo Quyết định số 13/QĐ-UBND của UBND TP (làm việc với Công ty KD Nhà) PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng đoàn Phòng họp Cơ quan Thanh tra thành phố (khoảng 15 người)  

TP Vũ Ngọc Minh:

Phòng Phòng chống tham nhũng:

THỨ TƯ
04/08/2021
Cả ngày
8:00 Làm việc tại UBND huyện An Lão      

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
13:30 Làm việc với 03 công dân xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2: Tô Xuân Hiến Phòng họp cơ quan Thanh tra thành phố  

Tô Anh Tuấn: Chuẩn bị biên bản làm việc

THỨ NĂM
05/08/2021
Sáng
8:00 Chánh thanh tra dự HN tiếp xúc cử tri   Trung tâm HN thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ SÁU
06/08/2021
Chiều
14:50 Chánh Thanh tra dự Hội ý các thành viên Hội đồng để thống nhất, kiểm tra các điều kiện trước khi tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2021   Trung tâm Hội nghị thành phô·  

Đoàn Phương Trung:

CTT Bùi Hùng Thiện: Xe 15A-00396

THỨ BẢY
07/08/2021
Cả ngày
8:00 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn