CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 03/06/2019 02:18

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03/06/2019 ĐẾN 09/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03/06/2019 ĐẾN 09/06/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
03/06/2019
Sáng
7:00 Chào cờ, sinh hoạt chính trị toàn cơ quan   Hội trường

 

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 19   VPTU

 

14:00 Họp Hội đồng thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng   Phòng họp cơ quan  

P.CVP Nguyễn Thành Trung: ban hành GM họp Hội đồng

Chiều
14:30 CTTr, PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh và Đoàn Kiểm tra theo quyết định số 111/QĐ-TTTP họp công bố KH và QĐ kiểm tra về công tác An toàn giao thông với Sở GTVT, Sở Y tế Chánh thanh tra Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4: Chuẩn bị tài liệu, cùng dự làm việc

16:00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng họp cơ quan

 

THỨ BA
04/06/2019
Sáng
10:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Tổ công tác 1334 báo cáo BTVTU kết quả thực hiện KL của Đoàn công tác số 1 Bí thư TU Trụ sở Thành uỷ

 

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp cùng Tổ công tác Thanh tra Chính phủ tại UBND huyện Thuỷ Nguyên   UBND huyện Thuỷ Nguyên  

Văn phòng: Bố trí xe để đưa Tổ công tác cùng đi

THỨ TƯ
05/06/2019
Sáng
8:00 Phó Chánh Thanh tra - Bùi Hùng Thiện họp giải quyết kiến nghị của ông Lương Minh Sơn cùng một số công dân TDP Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (HOÃN) PCT UBND TP- Nguyễn Đình Chuyến Trụ sở UBND thành phố

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Tổ công tác 1334 báo cáo BTVTU kết quả thực hiện KL của Đoàn công tác số 1 Bí thư TU Trụ sở Thành uỷ

 

10:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp UBNDTP báo cáo vụ việc của bà Tăng Thi Huyền (HOÃN) LĐ UBNDTP UBND TP

 

Cả ngày
9:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp công bố Quyết định số 119 thành lập Đoàn xác minh đơn KN lần 2 của ông Nguyễn Đức Khoát, huyện Cát Hải PCTT Bùi Hùng Thiện UBND huyện Cát Hải  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị

THỨ NĂM
06/06/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị sơ kết và tổ chức gặp mặt, tôn vinh khen thưởng điển hình tiên tiến tại Bộ CH Bộ đội Biên phòng   26 Lương Khánh Thiện

 

Chiều
16:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND TP

 

THỨ SÁU
07/06/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị tập huấn Luật tố cáo năm 2018 tại UBND quận Kiến An UBND quận Kiến An HT Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Báo cáo viên pháp luật tại hội nghị tập huấn Văn phòng bố trí xe

Phòng nghiệp vụ 4: Đ/C Nguyễn Mạnh Tuấn - PTP NV4 cùng tham dự theo việc mời của TTr quận

10:00 Chánh Thanh tra học tại Hà Nội   Học viện Hành chính Quốc gia

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn