CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 03/10/2021 10:25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
04/10/2021
Sáng
8:00 Họp giao ban cơ quan Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

Cả ngày
8:00 Làm việc UBND tại huyện An Lão      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

8:00 Đoàn thanh tra theo QĐ 128/QĐ-TTTP làm việc tại UBND quận Lê Chân (Từ T2->T6) Phòng Nghiệp vụ 4 UBND quận Lê Chân  

Phòng nghiệp vụ 4:

Chiều
14:00 Làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên.   UBND huyện Thủy Nguyên.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

14:00 Làm việc tại UBND huyện Thủy Nguyên    

 

14:00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Chánh Thanh tra-Bí thư Đảng ủy Phòng Họp cơ quan  

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: TB các đc ĐUV chuẩn bị nội dung báo cáo theo Quy chế

TP Tô Xuân Hiến: Báo cáo các nhiệm vụ được giao

THỨ BA
05/10/2021
Sáng
7:50 Dự hội nghị tổng kết năm học 2020 -2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 công tác thanh tra, kiểm tra, công tác pháp chế PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Hội trường tầng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo  

P.TP Dương Văn Biên:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Cả ngày
8:00 Làm việc tại UBND quận Đồ Sơn      

Nguyễn Văn Chinh: 16A-0712

Chiều
14:00 Thông qua dự thảo Kết luận tại Sở Công thương      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ TƯ
06/10/2021
Chiều
14:00 Chánh thanh tra dự họp tại UBND TP PCTTT Lê Anh Quân    

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ NĂM
07/10/2021
Cả ngày
7:30 Làm việc tại đơn vị   UBND quận Đồ Sơn  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng Phòng chống tham nhũng:

8:00 Làm việc tại UBND huyện An Lão      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Sáng
8:00 Chánh thanh tra dự HN tại Hội Nông dân thành phố      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:00 Phó Chánh Thanh tra Lê Lương dự họp thực hiện Kết luận thanh tra số 127/KL-TTTP ngày 09/7/2020 của Thanh tra thành phố( 14h00 ngày 07/10/2021)   Trụ sở UBND thành phố  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; cùng dự

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ SÁU
08/10/2021
Cả ngày
8:00 Tổ Công tác theo Quyết định 175/QĐ-TTTP rà soát hồ sơ tại các Phòng Nghiệp vụ      

Phòng nghiệp vụ 4: Nhóm 3 (10h00)

Phòng Phòng chống tham nhũng: Nhóm 1 (10h00)

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Nhóm 2 (09h00)

Phòng nghiệp vụ 2: Nhóm 1 (09h00)

Phòng nghiệp vụ 3: Nhóm 3 (09h00)

Phòng nghiệp vụ 1: Nnóm 1 (08h00)

14:00 Phó chánh thanh tra Lê Lương công bố quyết định giải quyết khiếu nại Phó chánh thanh tra Lê Lương UBND Thuỷ Nguyên  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Sáng
8:30 Rà soát một số nội dung liên quan đến khiếu nại của bà Vũ Thị Châm, huyện Vĩnh Bảo. Phó Chánh Thanh tra thành phố: Lê Lương Phòng Họp cơ quan Thanh tra thành phố  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị nội dung

Chiều
14:30 Làm việc với nguyên đơn khiếu nại.   Phòng họp cơ quan.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

THỨ BẢY
09/10/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn