CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/01/2020 02:40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 12/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN 12/01/2020

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
06/01/2020
Sáng
7:30 Chào cờ tháng 01/2020   Hội trường cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Thị Kim Hạnh: Chuẩn bị hoa

Đoàn Phương Trung: Chuẩn bị Loa, Mic

8:00 PCTT Phạm Nguyệt Ánh dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính   Văn phòng Thành ủy  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Văn phòng: bố trí xe

Cả ngày
7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 237/QĐ-TTTP   Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

7:30 Làm việc tại UBND quận Hồng Bàng   UBND quận Hồng Bàng  

Phòng nghiệp vụ 3:

8:30 Đoàn thanh tra theo Quyết định 292/QĐ-TTTP làm việc tại Sở Văn hoá và Thể thao    

 

9:00 Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo.   Trụ sở UBND huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

Phòng Phòng chống tham nhũng:

14:00 Tham gia tố tụng hành chính tại Toà án nhân dân thành phố vụ ông Chu Khắc Khá Bùi Hùng Thiện Toàn án nhân dân thành phố  

Nguyễn Tuấn Hùng:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Chiều
14:00 Làm việc với Chi cục thuế An Dương   Chi cục thuế An Dương  

Phòng nghiệp vụ 1:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

15:00 Văn phòng làm việc với cán bộ thi đua các đơn vị trong khối nội chính   Văn phòng TTTP

 

THỨ BA
07/01/2020
Cả ngày
7:30 Đoàn Thanh tra theo Quyết định 237/QĐ-TTTP   Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp với Tổ công tác của TTCP về Đoàn thanh tra diện rộng tại: Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố Tổ công tác của TTCP Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

8:30 Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo.   Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

Sáng
8:00 Họp kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo cơ quan Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến Phòng Họp cơ quan

 

8:30 Dự thảo Kết luận thanh tra Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên PCTT Bùi Hùng Thiện Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị nội dung Dự thảo

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Chiều
8:00 CTT họp kiểm điểm Ban KT-NS HĐND Thành phố   Trung ttaam hội nghị TP

 

14:30 PCTT Lê Lương Họp Ban kinh tế ngân sách HĐNDTP   Trung tâm hội nghị thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

THỨ BẢY
11/01/2020
Sáng
9:30 PCTT-Bùi Hùng Thiện họp tiếp xúc nhân dịp đón Tết do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Công ty TNHH MTV Du lịch và Dịch vụ Công đoàn thành phố Hải Phòng  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712 ( Trực lái xe thứ Bảy)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn