CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 05/12/2021 10:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
06/12/2021
Sáng
8:00 Họp giao ban cơ quan Chánh Thanh tra    

Chánh VP: Rà soát các nội dung, nhiệm vụ của Cơ quan (Các TB kết luận; chỉ đạo của UBND TP...); XD báo cáo

Chiều
14:00 Họp BCH Đảng uỷ      

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Rà soát tất cả các nội dung theo Chương trình công tác năm; Các NQ của BCH; các nhiệm vụ khác...; XD báo cáo

Cả ngày
16:00 Chánh Thanh tra sinh hoạt chi bộ Văn phòng    

 

THỨ BA
07/12/2021
Sáng
7:30 Chánh Thanh tra xét nghiệm SARS-COV-2 để tham dự Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố   Phòng 104, Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

8:00 Họp nghe báo cáo vụ việc tự ý phá dỡ nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước tại 142, 144, 146 Lương Khánh Thiện (08h00 ngày 07/12/2021)   Trụ sở UBND thành phố  

TP Vũ Ngọc Minh: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

8:30 Chánh thanh tra chủ trì đối thoại với ông Phạm Văn Nguyên (nguyên đơn khiếu nại) huyện Thủy Nguyên. Chánh thanh tra TP Hội trường Kho bạc

 

Cả ngày
7:30 Thanh tra tại quận Kiến An (03 ngày, từ thứ Ba đến thứ Năm)      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 2:

Chiều
14:15 PCTT Lê Lương dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm HNTP PCT Lê KHắc Nam    

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ TƯ
08/12/2021
Cả ngày
8:00 Chánh thanh tra dự kỳ họp thứ 4 HĐND TP   Trung tâm hội nghị TP  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Sáng
8:30 Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện An Dương PCTT Lê Lương Trụ sở UBND huyện AN Dương  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 2:

8:30 Làm việc với bà Trịnh Thị Mầm, quận Ngô Quyền      

Phòng nghiệp vụ 3:

9:00 Ban Chấp hành công đoàn họp tổng kết năm 2021 Đ/c Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Công đoàn Hội trường kho bạc

 

9:30 Đám hiếu tại Thủy Nguyên PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh    

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
14:30 Làm việc với bà Phan Thị Hận, quận Ngô Quyền      

Phòng nghiệp vụ 3:

THỨ NĂM
09/12/2021
Sáng
8:00 Lãnh dạo cơ quan dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng   Trung tâm Hội nghị  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

9:00 Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện xây dựng 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện An Lão PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh UBND huyện An Lão  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

9:30 Công bố Quyết định của CHủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Thanh tra thành phố   Hội trường kho bạc

 

Cả ngày
8:00 Chánh thanh tra dự kỳ họp thứ 4 HĐND TP      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:00 Đoàn thanh tra theo QĐ số 128/QĐ-TTTP làm việc tại quận Lê Chân Phòng Nghiệp vụ 4 quận Lê Chân  

Phòng nghiệp vụ 4:

THỨ SÁU
10/12/2021
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022   Phòng họp số 1, Trụ sở Liên đoàn lao động thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

8:30 Làm việc tại UBND huyện Thủy Nguyên      

Phòng nghiệp vụ 1:

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

9:00 Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện xây dựng 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Kiến Thụy PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh UBND huyện Kiến Thụy  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Cả ngày
8:00 Đoàn thanh tra theo QĐ số 128/QĐ-TTTP làm việc tại quận Lê Chân Phòng Nghiệp vụ 4 quận Lê Chân  

Phòng nghiệp vụ 4:

8:00 Chánh thanh tra dự kỳ họp thứ 4 HĐND TP      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:00 PCTT Phạm Thị NGuyệt Ánh dự nghe về cưỡng chế thu hôi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường Đông Khê ( giai đoạn 1) trên địa bàn quận Ngô Quyền ( 14h00 ngày 10/12/2021)   Trụ sở UBND thành phố  

Phòng nghiệp vụ 3: CHuẩn bị hồ sơ, cùng dự

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

THỨ BẢY
11/12/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn