CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07/11/2022 08:59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

Thêm mới lịch công tác

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
07/11/2022
Sáng
7:30 Lễ chào cờ Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Hội trường cơ quan

 

8:00 (HOÃN HỌP) PCTT Lê Lương dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến gd pháp luật PCT Lê KHắc Nam trung tâm HN thành phố

 

8:00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng Họp số 1 cơ quan

 

Cả ngày
7:30 Tham dự lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới (Từ thứ Hai đến thứ Năm).   Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề - Liên đoàn Lao động thành phố.  

Nguyễn Duy Tùng: báo đ/c Vũ Thanh Tùng (NV2) cùng tham gia.

8:00 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc giải quyết, thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế   Do Cục thi hành án dân sự bố trí  

P.CTT Vũ Anh Thư:

Chiều
14:00 Đoàn thanh tra theo quyết định 257/QĐ-TTTP làm việc tại đơn vị Phòng Nghiệp vụ 1 Cty CPTVTK các công trình xây dựng HP  

Phòng nghiệp vụ 1:

14:00 Họp giao ban cơ quan (HOÃN) Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng Họp số 1 cơ quan

 

14:00 Chánh Thanh tra, Phó CTT Vũ Anh Thư dự họp Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số nội dung Chủ tịch UBND thành phố Trụ sở UBND thành phố  

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị tài liệu

Đoàn Phương Trung:

14:00 Chánh Thanh tra giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư    

 

14:30 Làm việc với Cục thuế thành phố PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh Phòng họp số 01  

Phòng Phòng chống tham nhũng: Đ/c Minh, Nga, Mai

14:30 Làm việc với UBND huyện Vĩnh Bảo về đơn tố cáo của công dân xã Trấn Dương   trụ sở UBND huyện Vĩnh Bảo  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Thắng:

14:30 PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh chủ trì tiếp Nguyên đơn khiếu nại (ông Đỗ Như Linh). PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh. Phòng tiếp dân cơ quan.  

P.TP Phan Xuân Thắng:

Nguyễn Duy Tùng:

16:00 Chánh Thanh tra dự Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022 Đ/c Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng  

P.CVP Phạm Duy Hưng: Cùng dự

P.CTT Vũ Anh Thư: Cùng dự

Phí Thị Kim Tuyết: Cùng dự

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Cùng dự

17:00 Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBNDTP Phó CTT Vũ Anh Thư Trụ sở UBND thành phố

 

THỨ BA
08/11/2022
Cả ngày
7:00 Phó Chánh TTr Vũ Anh Thư, Đ/c Duy Hưng, Đ/c Kim Tuyết tham gia coi thi tuyển dụng CC tại Trung tâm GDTX Hội đồng tuyển dụng 33 Nguyễn Đưc cảnh

 

7:00 Chánh Thanh tra chỉ đạo giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 Hội đồng tuyển dụng TTGXTX TP  

Đoàn Phương Trung:

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: tham gia giám sát

Sáng
8:00 PCTT Lê Lương dự tổng kết công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật PCT Lê KHắc Nam Trung tâm Hội nghị thành phố

 

8:30 Làm việc với công dân xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo về nội dung tố cáo   Trụ sở Thanh tra thành phố  

Phòng nghiệp vụ 2:

9:00 Đoàn làm việc tại UBND huyện Vĩnh Bảo ông Đoàn Văn Tạo - Trưởng đoàn kiểm tra UBND huyện Vĩnh Bảo  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: 05 thành viên đoàn theo QUyết định số 262

Chiều
14:00 Đ/C Tạo, Tuấn Anh , Đ/c Chung - Giám sát Đoàn 02 Dự án tại cơ quan; Đ/c Hưng tham gia Đoàn 02 Dự án do Văn phòng chủ trì; Đ/c Họp cùng PCTTra Lê Lương tại UBND thành phố về vụ ông Sang      

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

14:00 PCTT Lê Lương dự họp về vụ Trịnh Xuân Sang PCT Lê Anh Quân UBND thành phố  

P.TP Đoàn Văn Tạo: chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, đc Hòa họp cùng PCTT

14:30 Công bô Quyết định số 276/QĐ-TTTP ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại xã Đặng Cương và Dự án đầu tư khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương PCTTr Vũ Anh Thư Hội trường cơ quan

 

14:30 Làm việc với người khiếu nại: Ông Trần Hữu Nghị - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng. Phòng Nghiệp vụ 1 Phòng họp Thanh tra thành phố  

TP Đào Văn Tuyển:

P.TP Đồng Văn Nam:

THỨ TƯ
09/11/2022
Cả ngày
7:00 Chánh Thanh tra chỉ đạo giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 Hội đồng tuyển dụng TTGDTXHP  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: tham gia giám sát kỳ tuyển dụng CC

Đoàn Phương Trung:

7:00 Phó Chánh TTr Vũ Anh Thư, Đ/c Duy Hưng, Đ/c Kim Tuyết tham gia coi thi tuyển dụng CC tại Trung tâm GDTX Hội đồng tuyển dụng TT Giáo dục thường xuyên Hải Phòng

 

8:00 Đoàn thanh tra theo QUyết định số 262: làm việc UBND huyện Vĩnh Bảo ông Đoàn Văn Tạo - Trưởng đoàn kiểm tra UBND huyện Vĩnh Bảo  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Chiều
13:00 Phó Chánh thanh tra Lê Lương gặp mặt Ngày Pháp luật Việt Nam và Tọa đàm "Xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật" Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm Phòng họp tầng 4, trụ sở Thanh tra Chính phủ  

Đoàn Phương Trung:

THỨ NĂM
10/11/2022
Sáng
8:00 Đ/c Thu , Đ/c Sen, Đ/c Phạm Khắc Hưng làm việc tại UBND thành phố về rà soát các Hợp đồng giao khoán của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao UBND thành phố Trụ sở UBND thành phố

 

8:00 PCTT Lê Lương dự diễn tập xử lý an ninh, an toàn không gian mạng PCT Cường Công an thành phố  

P.CTT Lê Lương: ĐC Chủ tịch UBND TP chủ trì

8:00 Phó Chánh Thanh tra Vũ An Thư dự Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân VN về Kiểm tra thực hiện QĐ 81   Trụ sở Hội Nông dân thành phố  

Nguyễn Văn Thắng:

8:00 Họp giao ban cơ quan Chuyên đề xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 Chánh Thanh tra Phòng Họp số 1

 

8:30 Làm việc với ông Vũ Đình Hưng (theo ủy quyền khiếu nại của bà Hòa) Phòng Nghiệp vụ 4 Trụ sở Thanh tra thành phố  

Đỗ Văn Tướng:

P.TP Hồ Thị Nga:

Chiều
14:00 Đoàn Thanh tra theo Quyết định 276/QĐ-TTTP ngày 31/10/2022 làm việc với Chủ đầu tư tại xã An Hồng, huyện An Dương Phó Chánh TTr Vũ Anh Thư UBND huyện An Dương

 

14:00 Xác minh nội dung đơn tại UBND xã Ngũ Lão Phòng Nghiệp vụ 4 Trụ sở UBND xã Ngũ Lão  

Đỗ Văn Tướng:

P.TP Hồ Thị Nga:

14:00 Phó Chánh Thanh tra Vũ Anh Thư dự làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trung tâm Hội nghị thành phố  

Nguyễn Văn Thắng:

14:30 Làm việc với Nguyên đơn (bà Đỗ Minh Thúy). Phòng Nghiệp vụ 4. Phòng tiếp công dân cơ quan.  

P.TP Phan Xuân Thắng: Tham dự.

Nguyễn Duy Tùng: Tham dự.

14:30 Đối thoại giải quyết khiếu nạo lần hai của ông Phạm Đức Quý, huyện Tiên Lãng (hoãn) Chánh thanh tra Phòng họp số 1  

CTT Bùi Hùng Thiện: Duyệt lịch

Phòng nghiệp vụ 2:

16:30 Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp xúc Đoàn Cầu lông ngành thanh tra năm 2022   Phòng họp tầng 1

 

THỨ SÁU
11/11/2022
Cả ngày
7:00 Cán bộ, công chức tham dự Giải Cầu lông Toàn quốc ngành Thanh tra năm 2022 (03 ngày, thừ Thứ Sáu đến Chủ nhật)   Quảng Ninh

 

8:30 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 258/QĐ-TTTP làm việc với Liên đoàn lao động thành phố và đơn vị thi công   Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố  

Phòng nghiệp vụ 2:

Sáng
7:30 Phó chánh thanh tra Phạm Thụ Nguyệt Ánh họp UBND thành phố      

Đoàn Phương Trung:

8:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Nguyễn Thị Thu:

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu:

8:00 Tập huấn triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách hành chính Đ/Trần Huy Kiên-PCVP UBND TP Trung tâm hội nghị thành phố

 

Chiều
13:45 Làm việc tại Công ty Vạn Hương (Đoàn kiểm tra 02 Dự án) Phòng Nghiệp vụ 4 trụ sở Công ty Van Hương  

Phòng Phòng chống tham nhũng: Đ/c Minh, Nga, Mai

14:00 Chánh Thanh tra làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề đối với các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải Đ/c Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trung tâm Hội nghị thành phố

 

16:00 Chánh Thanh tra dự Cụm Thi đua số 3 - Thanh tra Bộ Giao thông và Vận tải   Trụ sở Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Số 78 Hùng Vương, Hồng Bàng

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn