CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/07/2019 02:22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/07/2019 ĐẾN 14/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/07/2019 ĐẾN 14/07/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
08/07/2019
Sáng
8:00 Giao ban cơ quan   Phòng họp cơ quan

 

Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra dự Hôi nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (hoãn)   TTHN  

Văn phòng: Lái xe 15A - 00396

THỨ BA
09/07/2019
Sáng
8:00 Lãnh đạo và trưởng các đoàn thanh tra 2017-2018 làm việc với Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của BTVTU.   Hội trường cơ quan

 

Cả ngày
8:00      

 

14:00      

 

Chiều
14:00 Kiểm tra Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố (hoãn) Phạm Thị Nguyệt Ánh Trung tâm Hội nghị

 

THỨ BẢY
13/07/2019
Cả ngày
7:00 V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018 Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện Trung Tâm Hội nghị thành phố  

Văn phòng: Lái xe 16A - 0712

Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Thành ủy   VPTU

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn