CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07/11/2021 10:28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
08/11/2021
Sáng
8:00 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp tại UBND thành phố   Trụ sở UBND thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị tài liệu báo cáo Lãnh đạo cơ quan trong ngày 06/11/2021, cử Cán bộ cùng dự

Cả ngày
8:00 Phó Chánh Thanh tra Lê Lương dự lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 3) diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nãm 2021 (5,5 ngày; Từ thứ Hai đến Thứ Bảy)   Trường Chính trị Tô Hiệu

 

Chiều
15:30 Họp Tập thể Lãnh đạo về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

THỨ BA
09/11/2021
Cả ngày
7:30 Làm việc tại trường THPT Lê Ích Mộc, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên      

Phòng nghiệp vụ 1:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Sáng
8:30 Đối thoại với bà Khổng Thị Tuyên, thôn Liêm Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo (Hoãn) Chánh Thanh tra Hội trường Thanh tra thành phố  

TP Tô Xuân Hiến: Phòng nghiệp vụ 2 chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

Chiều
8:30 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và giới thiệu công trình Lịch sử Hải Phòng   Hội trường Tầng 1, Sở Khoa học và Công nghệ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

14:30 Làm việc với nguyên đơn tố cáo.   Phòng họp cơ quan.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

14:30 Làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương về xử lý, giải quyết đơn của công dân Phó Chánh Thanh tra thành phố: Lê Lương Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện An Dương  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị nội dung

THỨ TƯ
10/11/2021
Sáng
9:00 Dự thảo Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Đảm, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên. Phó Chánh Thanh tra Lê Lương UBND huyện Thủy Nguyên  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan

Nguyễn Văn Chinh: Xe0712

Cả ngày
14:00 Đoàn thanh tra theo QĐ 128/QĐ-TTTP làm việc tại quận Lê Chân (Từ T4->T6) Phòng Nghiệp vụ 4 Quận Lê Chân  

Phòng nghiệp vụ 4:

THỨ NĂM
11/11/2021
Sáng
8:00 Tham gia phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố của người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Văn xã Văn Phòng, huyện Cát Hải      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Nguyễn Tuấn Hùng:

TP Tô Xuân Hiến:

8:30 Tổ chức đối thoại với bà Khổng Thị Tuyên, thôn Liêm Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo Chánh Thanh tra Phòng họp Thanh tra thành phố  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đối thoại

Chiều
14:15 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp phiên tòa vụ bà Đinh Thị Cam   Tòa án nhân dân thành phố  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Chuẩn bị tài liệu, cùng dự

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

14:30 Làm việc với các ông: Khổng Văn Dương, Khổng Trung Thạo, Nguyễn Trọng Nhỏ, địa chỉ: Thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2: Tô Xuân Hiến Phòng họp cơ quan Thanh tra thành phố  

Tô Anh Tuấn: Ghi biên bản buổi làm việc

P.TP Đồng Văn Nam: Cùng tham gia làm việc

14:30 Làm việc với công dân có đơn tố cáo quận Lê Chân Phòng Nghiệp vụ 4 Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4:

Phòng nghiệp vụ 4: Đ/c Nhàn PTP NV4, Khuyên bố trí làm việc, tiếp công dân tại phòng tiếp dân cơ quan

THỨ SÁU
12/11/2021
Sáng
8:00 Chánh thanh tra dự làm việc cùng Ban Pháp chế HĐNDTP tại Bộ chỉ huy quân sự thành phố   Trụ sở Bộ chỉ huy QS TP  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

8:00 Công bố QĐ Thanh tra TNTT Chủ tịch UBND quận Hải An. PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng đoàn. Trụ sở UBND quận Hải An.  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng Phòng chống tham nhũng: - Mời Giám sát ĐTTr; - Chuẩn bị tài liệu cùng dự.

Chiều
14:15 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp phiên tòa vụ bà Đinh Thị Cam   Tòa án nhân dân thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Chuẩn bị tài liệu, cùng dự

THỨ BẢY
13/11/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe    

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn