CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10/06/2019 02:19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/06/2019 ĐẾN 16/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/06/2019 ĐẾN 16/06/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
10/06/2019
Sáng
8:00 Giao ban cơ quan    

 

8:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp bc UBND TP về vụ việc của ông Lê Đức Trọng, huyện Cát Hải LĐ UBNDTP UBND TP  

P.TP Vũ Văn Khải: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự họp

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ   Hội trường Thanh tra Chính phủ

 

14:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp b/c Vụ Đảo Cát Ông, Cát Hải LĐ UBNDTP UBND TP  

TP Vũ Văn Thùy: Chuẩn bị hồ sơ (photo 15 Kết luận của TTTP và BC tóm tắt), cùng dự họp

15:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự công bố QĐ 120 xác minh nội dung khiếu nại của Công CPCNP PCTT Bùi Hùng Thiện Sở KHĐT  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị

THỨ BA
11/06/2019
Sáng
9:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự công bố QĐ số 120 về xác minh đơn khiếu nại của BCH Công đoàn Cty CPCNP PCTT Bùi Hùng Thiện Phòng hợp cơ quan  

TP Tô Xuân Hiến: chỉ đạo chuẩn bị

Chiều
14:00 UBND TP họp nghe TTTP báo cáo: (1) 14h00: Vụ việc của ông Lương Minh Sơn và (2) 15h30: Vụ việc của ông Đỗ Anh Phong, quận Hải An LĐ UBNDTP UBNDTP  

P.TP Đoàn Văn Tạo: Chuẩn bị hồ sơ vụ ông Đỗ Anh Phong

TP Tô Xuân Hiến: Chuẩn bị hồ sơ vụ ông Lương Minh Sơn

14:00 HOÃN - UBND thành phố làm việc với cơ quan về kết quả 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Toàn thể CBCC cơ quan dự làm việc)   Phòng họp cơ quan

 

THỨ TƯ
12/06/2019
Sáng
8:00 (Dự kiến) UBND TP họp nghe TTTP báo cáo: (1) vụ việc của ông Lương Minh Sơn và (2) Vụ việc của ông Đỗ Anh Phong, quận Hải An LĐ UBNDTP UBND TP  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự họp vụ ông Đỗ Anh Phong

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị hồ sơ, cùng dự họp vụ ông L. M. Sơn

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp UBND TP về giải quyết kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do thi công Dự án CTNC QL 10 đoạn từ Cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn theo hình thức BOT PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND TP  

Phòng nghiệp vụ 4: Liên hệ với UBND huyện Vĩnh Bảo để nắm thông tin, tài liệu của 02 cuộc họp do UBND xã Hưng Nhân và Vinh Quang tổ chức; chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan, b/c lại PCTTr trong buổi sáng thứ 3; Cử LĐ Phòng cùng dự họp

15:00 CTTr, PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc với BTCD TW tại HN   Trụ sở BTCD TW tại HN  

Văn phòng: Bố trí xe

Nguyễn Thị Thu: Cùng dự làm việc

Đỗ Văn Quynh: Thông báo cho các thành viên tổ công tác, chuẩn bị các nội dung báo cáo

THỨ NĂM
13/06/2019
Cả ngày
7:00 Phó Chánh thanh tra Bùi Hùng Thiện làm việc tại UBND huyện Cát Hải: (1) Vụ việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Khoát, Cát Hải. (2) Làm việc với UBND huyện Cát Hải và Phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện về nội dung thanh tra quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng Phó Chánh thanh tra Bùi Hùng Thiện UBND huyện Cát Hải  

Phòng nghiệp vụ 2: Chuẩn bị nội dung (2)

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị hồ sơ, khảo sát thực địa sau đó làm việc với UBND thị trấn và UBND huyện Cát Hải

Sáng
8:00 Chánh Thanh tra làm việc với các ngành về vụ Ông Trịnh Xuân Sang    

 

10:00 Chánh Thanh tra làm việc với Phòng NV4   Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4: Chuẩn bị nội dung dự làm việc

Chiều
15:30 Chánh Thanh tra làm việc với UBKTTU    

 

THỨ SÁU
14/06/2019
Cả ngày
8:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện, Tổ giúp việc QĐ 60 làm việc với TCT của Thanh tra Chính phủ thực hiện QĐ363   UBND TP  

CTT Nguyễn Hải Bình: Đại diện phòng 2 (liên quan đến vụ Công nghệ phẩm, vụ Cung ứng tàu biển), phòng 1 và đồng chí Đoàn Ngọc Thưởng (vụ 12 trần phú), phòng 6 (vụ 86 hộ dân phường Hòa Nghĩa) tham gia họp, các đồng chí tập trung ở cơ quan lúc 8 giờ để đi xe chung - Văn phòng: bố trí xe

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn