CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10/10/2022 08:57

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN 16/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/10/2022 ĐẾN 16/10/2022

Thêm mới lịch công tác

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
10/10/2022
Sáng
7:30 Chánh Thanh tra họp Hội đồng thi Công chức      

Đoàn Phương Trung:

8:30 Đoàn xác minh theo QĐ số 249/QĐ-TTTP ngày 02/10/2022 làm với UBND xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên Phòng Nghiệp vụ 2 Trụ sở UBND xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

 

Cả ngày
8:00 Đ/c Nguyễn Thành Trung đi học từ 10-13/10/2022 tại trường chính trị Tô Hiệu   trường Chính trị Tô Hiệu

 

8:00 Làm việc Văn phòng Chính phủ về thi đua khen thưởng Phó Chánh Thanh tra Vũ Anh Thư Hà Nội  

Nguyễn Văn Thắng:

P.CVP Đoàn Xuân Hiếu:

8:30 Phòng NV3 làm việc với người có đơn khiếu nại ở quận Ngô Quyền Phòng nghiệp vụ 3  

 

Chiều
13:30 Phó chánh thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh họp tại ủy ban nhân thành phố   Trụ sở ủy ban nhân dân thành phố  

Đoàn Phương Trung:

14:00 (Hoãn,Chuyển sang 14h00 11/10) Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Anh họp cùng Ban Cán sự Đảng thành phố về một số nội dungTrụ sở ủy ban nhân dân thành phố Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trụ sở ủy ban nhân dân thành phố  

Đoàn Phương Trung:

14:00 Tiếp nhận Phiếu tuyển dụng công chức      

P.CVP Phạm Duy Hưng:

14:30 Phòng Kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra làm việc với bà Trần Thị Tuyết - Thủy Nguyên Phó trường phòng phụ trách - Đoàn Văn Tạo Phòng nghiệp vụ 5

 

14:30 Làm việc với bà Bùi Thị Thu Nguyệt, Ngô Quyền Phòng Nghiệp vụ 3  

 

15:30 Phòng Kiểm tra, Giám sát và xử lý sau thanh tra làm việc bà lê Thị Nhung Phó Trưởng phòng phụ trách - Đoàn Văn Tạo Phòng Nghiệp vụ 5

 

THỨ BA
11/10/2022
Sáng
7:30 Đoàn Xác minh theo QĐ 237/QĐ-TTTP làm việc với UBND huyện Thủy nguyên (TT PTQĐ huyện, CN VP đăng ký đất đai huyện) Phòng Nghiệp vụ 1 UBND huyện Thủy Nguyên  

Phòng nghiệp vụ 1: Đ/c Nhàn, Nam, Khuyên

8:00     Trường Chính trị Tô Hiệu

 

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 (1/2 ngày, từ 8h ngày 11/10/2022)   Hội trường Tầng 2, Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Cả ngày
7:50 Đoàn xác minh theo Quyết định số 250/QĐ-TTTP làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên, UBND thị trấn Minh Đức về nội dung khiếu nại của công dân. Đoàn xác minh theo Quyết định số 250/QĐ-TTTP (Phòng Nghiệp vụ 4). Trụ sở UBND thị trấn Minh Đức, trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

8:00 Chánh Thanh tra dự kỳ họp Chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố (Dự kiến) Đồng chí Phạm Văn Lập-UVBTV TU, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  

 

8:00 Đ/c Duy Hưng trực tiếp nhận Phiếu dự tuyển công chức năm 2022 Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 

8:30 Làm việc với UBND huyện Tiên Lãng, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng kinh tế -Hạ tầng huyện và UBND xã Đại Thắng về khiếu nại của ông Phạm Văn Quý xã Đại Thắng Phòng nghiệp vụ 2 Trụ sở UBND huyện Tiên Lãng

 

8:30 Đoàn xác minh theo Quyết định số 249/QĐ-TTTP ngày 02/10/2022 của Chánh TTTP làm việc các phòng chuyên môn của UBND huyện Thủy Nguyên: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nghiệp vụ 2 tại trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026   Phòng 103, Trung tâm Hội nghị thành phố

 

14:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Anh họp cùng Ban Cán sự Đảng thành phố về một số nội dungTrụ sở ủy ban nhân dân thành phố Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trụ sở ủy ban nhân dân thành phố

 

14:30 (Hoãn, chuyển sang chiều thứ Năm) Đ/c Lê Văn Sở và Đ/c Đoàn Ngọc Thưởng tiếp công dân xã Tân Dương theo chỉ đạo của Lãnh đạo TTTP Phòng Nghiệp vụ 3 Phòng Tiếp công dân tầng 3

 

THỨ TƯ
12/10/2022
Sáng
7:30 Đoàn XM theo QĐ số 237/QĐ-TTTP làm việc với UBND huyện Thủy nguyên (Đoàn XM GQ KN lần 1, Phòng TN-MT huyện) Phòng Nghiệp vụ 1 UBND huyện Thủy nguyên  

Phòng nghiệp vụ 1: Đ/c Nhàn, Nam, Khuyên

8:00 Làm việc với Sở Xây dựng liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng (Đoàn 02 Dự án)   Sở Xây dựng  

TP Vũ Ngọc Minh: Đoàn kiểm tra (Đ/c Minh -Phó Trưởng đoàn; Đ/c Mạnh Tuấn, Tùng NV2; Đ/c Nga Nv4)

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 Thường trực Thành ủy hội trường số 1, Văn phòng Thành ủy, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai  

Đoàn Phương Trung:

8:00 Phó Chánh thanh tra Vũ Anh Thư dự phát động ủng hộ Ngày vì người nghèo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Trung tâm hội nghị thành phố

 

8:30 Đoàn xác minh theo QĐ số 249/QĐ-TTTP ngày 02/10/2022 của Chánh TTTP làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, Đoàn xác minh của huyện Thủy Nguyên Phòng Nghiệp vụ 2 Trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên

 

Chiều
14:00 Làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư (Đoàn 02 Dự án)   Sở Kế hoạch và Đầu tư  

TP Vũ Ngọc Minh: Đoàn kiểm tra (Đ/c Minh -Phó Trưởng đoàn; Đ/c Mạnh Tuấn, Tùng NV2; Đ/c Nga Nv4)

14:00 Công bố quyết định thanh tra số 257/QĐ-TTTP ngày 5/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố PCTTr Lê Lương Sở Giao thông vận tải  

Nguyễn Văn Thắng:

Phòng nghiệp vụ 1: KM Giám sát đoàn thanh tra

Phòng nghiệp vụ 1: Đoàn thanh tra theo quyết định số 257/QĐ-TTTP

14:30 Chánh Thanh tra dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy Chủ tịch UBND thành phố Trung tâm Chính trị huyện Kiến Thụy, Số 6 Mạc Thái Tổ, Tổ dân phố Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị nội dung và hồ sơ để CTTr tham dự HN đối thoại

14:30 Công bố QUyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra Phó Chánh Thanh tra - Vũ Anh Thư Phòng họp cơ quan  

Văn phòng: Bố trí phòng họp 25 người

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan

15:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị đối thoại với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung tâm Chính trị huyện Kiến Thụy

 

THỨ NĂM
13/10/2022
Cả ngày
8:00 Làm việc với UBND quận Đồ Sơn (Đoàn 02 Dự án)   UBND quận Đồ Sơn  

TP Vũ Ngọc Minh: Đoàn kiểm tra (Đ/c Minh -Phó Trưởng đoàn; Đ/c Mạnh Tuấn, Tùng NV2; Đ/c Nga Nv4)

8:00 Đ/c Duy Hưng trực tiếp nhận Phiếu dự tuyển công chức Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 

8:00 Đoàn thanh tra theo quyết định số 257/QĐ-TTTP làm việc tại đơn vị Phòng Nghiệp vụ 1 Sở Giao thông vận tải  

Phòng nghiệp vụ 1:

8:00 Chánh Thanh tra dự họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI      

Đoàn Phương Trung:

14:00 PCTT Vũ Anh Thư làm việc tại quận ủy Lê Chân theo KH giám sát của Ủy ban MTTQ VN thành phố Đ/c Cao Xuân Liên- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Quận ủy Lê Chân

 

Sáng
8:25 Dụ họp tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm do Công ty CPDVDL Đảo Cát Dứa   Trụ sở Sở Xây dựng  

TP Tô Xuân Hiến:

8:30 Đoàn xác minh theo Quyết định số 250/QĐ-TTTP làm việc với Nguyên đơn PTP NV4 Phan Xuân Thắng Phòng họp Cơ quan TTTP  

P.TP Phan Xuân Thắng: (Đ/c Tùng NV4, Tướng NV4)

Chiều
14:30 Đ/c Lê Văn Sở và Đ/c Đoàn Ngọc Thưởng tiếp công dân xã Tân Dương theo chỉ đạo của Lãnh đạo TTTP   Phòng họp số 1

 

14:30 tiếp công dân huyện thủy nghuyên p nv3 phòng họp số1

 

THỨ SÁU
14/10/2022
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra, hó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh nghe Đoàn Kiểm tra thực hiện 02 Dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên và Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Chánh Thanh tra Phòng họp số 1

 

8:30 Làm việc với ông Nguyễn Văn Túc, xã Tân Dương, H. Thủy Nguyên Phòng NV 1: Đ/c Nhàn, Nam, Khuyên Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 1:

Cả ngày
8:00 PCTT lê Lương dự Hội thảo quốc gia về chính phủ số UBND thành phố Trung tâm HNTP

 

Chiều
14:00 Dự hội nghị tổng kết công tác 9 tháng của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố   Hội trường các ban xây dựng Đảng  

TP Tô Xuân Hiến:

14:30 Tiếp công dân định kỳ Phó chánh thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh Phòng hop số 1  

Phòng Phòng chống tham nhũng: Cử cán bộ, chuẩn bị tài liệu

15:00 PCTT Vũ Anh Thư làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên các nội dung: (1) Công bố QĐ xác minh nội dung khiếu nại của Quỹ tín dụng nhân dân xã An Lư; (2) Liên quan đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nghênh, ông Đỗ Ngọc Oánh, xã Ngũ Lão. PCTT Vũ Anh Thư Trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên

 

THỨ BẢY
15/10/2022
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh:

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn