CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/06/2021 12:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/06/2021 ĐẾN 20/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/06/2021 ĐẾN 20/06/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
14/06/2021
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra làm việc với Ban cán sự UBND thành phố   Trụ sở Thành ủy (số 9 Đinh Tiên Hoàng)  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Phòng nghiệp vụ 4: chuẩn bị hồ sơ

CTT Bùi Hùng Thiện:

Văn phòng: chuẩn bị xe

Phòng nghiệp vụ 3: chuẩn bị hồ sơ

THỨ BA
15/06/2021
Sáng
7:50 Chánh Thanh tra dự họp tại UBND thành phố Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:00 Chánh thanh tra họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước PCT Lê Anh Quân trụ sở UBND thành phố  

P.TP Hồ Thị Nga:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

TP Lê Văn Sở: Chỉ đạo tổng hợp tiền thuế theo các QĐ của CTTr dự kiến chuyển sang cơ quan Thuế

THỨ TƯ
16/06/2021
Sáng
8:00 Công bố Quyết định số 69/QĐ-TTTP về thanh tra quản lý thu chi tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện An Dương PCTT Lê Lương trụ sở UBND huyện An Dương  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Chiều
14:20 Chánh Thanh tra dụ hợp tại Trung tâm Hội nghị thành phố   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ NĂM
17/06/2021
Cả ngày
7:00 Đoàn thanh tra theo QĐ số 46/QĐ-TTTP làm việc tại huyện Cát Hải (làm việc 02 ngày 17->18/6) Phòng Nghiệp vụ 4 huyện Cát Hải  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 4:

8:00 Đoàn kiểm tra ISO nội bộ cơ quan rà soát quy trình ISO tại Văn phòng, các Phòng Nghiệp vụ   Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ

 

Sáng
8:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra Tp dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV   Trung tâm Hội nghị TP

 

8:00 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Lê Lương dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026   Trung tâm Họi nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:00 Đ/c Phó chánh thanh tra Lê Lương nghe báo cáo về kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra LNTP theo Quyết định số 752 của Chủ tịch UBND TP Phó Chánh Thanh tra Lê Lương Tại Phòng họp cơ quan Thanh tra thành phố  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và thông báo các thành viên Tổ 1 và Tổ 3 dự họp

THỨ SÁU
18/06/2021
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021   Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

8:00 Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tiêm Vacxin phòng Covid 19   Trường Tiểu học Lý Thượng Hiền, số 6 Máy Tơ, quận Ngô QUyền

 

Chiều
14:30 Họp báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ Đ/c Lê Lương - Phó Chánh Thanh tra thành phố Phòng họp cơ quan

 

15:00 Chánh Thanh tra dự họp tại UBND TP về Dự án Làng Biệt thự Vạn Hương, Đồ Sơn Chủ tịch UBND thanh phố Trụ sở UBND thành phố  

Vũ Thị Sen: Chuẩn bị hồ sơ

THỨ BẢY
19/06/2021
Cả ngày
7:00 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn