CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 16/05/2021 10:12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/05/2021 ĐẾN 23/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/05/2021 ĐẾN 23/05/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
17/05/2021
Cả ngày
8:00 Thu nhận Bản Kê khai Tài sản, thu nhập lần đầu (Từ thứ Hai đến thứ Sáu). Tổ công tác thu nhận Bản Kê khai Hội trường cơ quan.

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự họp báo trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (HOÃN)   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ BA
18/05/2021
Sáng
8:00 Họp theo Giấy mời 185/GM-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thành phố (Vụ ông Hoàng Biền, bà Đỗ Thị Thoan) (Chuyển sang 14h00 chiều) PCTT Phạm THị Nguyệt Ánh Trung tâm Hội nghị thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
14:00 14g00 CTT, PCTT Lê Lương nghe báo cáo về kết quả thanh tra tại xã Liên Khê, Thủy Nguyên; 15g30 nghe báo cáo về kết quả thành tra tại quận Dương Kinh CTT phòng họp TTTP  

TP Lê Văn Sở: chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo

CVP Cao Huy Hiếu: chỉ đạo bộ phận Bảo vệ thực hiện 5K đối với khách đến cơ quan dự họp

THỨ TƯ
19/05/2021
Sáng
8:00 PCTT Lê Lương dự họp HĐND TP tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 TTHĐNDTP Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Chiều
13:45 PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp tại UBND thành phố      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ NĂM
20/05/2021
Sáng
8:00 - Hội nghị tập thể Lãnh đạo; Hội nghị BCH Đảng ủy. Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

8:30 Làm việc với người khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Vi, địa chỉ: Khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo Trưởng phòng Nghiệp vụ 2: Tô Xuân Hiến Phòng Họp cơ quan Thanh tra thành phố Hải Phòng, số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  

Tô Anh Tuấn: Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản làm việc.

THỨ SÁU
21/05/2021
Chiều
14:00 Làm việc tại Trường Đại học Dân lập HP PCTT Lê Lương Trường Đạị học Dân lập HP  

Phòng nghiệp vụ 4: Các thành viên Đoàn KTLN theo quyết định số 401/QĐ-UBND

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 4: đ/c Tuấn: Thông báo tới các thành viên của Sở TC, Sở TN&MT, Cục Thuế, UBKT Thành ủy

Phòng nghiệp vụ 4: đ/c Nga PTP NV1

THỨ BẢY
22/05/2021
Cả ngày
7:00 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn